Electrolux minskar utsläppen från sjötransporter

Electrolux kommer att använda mer hållbara bränslen för företagets sjöfrakt. Foto: Electrolux

Electrolux arbetar för att halvera sina transportutsläpp till 2025. För att bidra till detta mål har två viktiga avtal nu tecknats med rederierna Maersk och CMA CGM. De nya avtalen innebär att 25 procent av Electrolux totala sjöfrakt kommer att transporteras med de mest effektiva lösningarna för minskade koldioxidutsläpp som finns på marknaden just nu. Total kommer 80 000 20-fots containers att transporteras med Maersks certifierade biobränsle som är baserat på återvunnet matfett och matolja, samt CMA CGMs lösning baserad på LNG (Liquefied Natural Gas) och biometan med ursprungsgaranti.

– Dessa partnerskap innebär att Electrolux ligger i framkant när det gäller andelen av den totala volymen produkter som transporteras på ett mer hållbart sätt. Eftersom vi löpande kontrakterar ökande volymer av biobränsle för sjötransporter stödjer vi också marknadsutvecklingen mot mer hållbara alternativ för att transportera varor över hela världen, säger Carsten Franke, COO Electrolux.

Avtalet med Maersk innebär att man använder andra generationens biobränsle som är en blandning av använd matolja och standardbränsle. Biobränslet minskar utsläppen av växthusgaser med 88 procent jämfört med bunkerbränsle och är certifierat som ett hållbart bränsle enligt International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

– För att säkra en betydande minskning av utsläpp under det närmaste decenniet, och för att hjälpa våra kunder att minska koldioxidutsläppen i deras leverantörskedjor, erbjuder vi den mest hållbara produkten som finns på marknaden just nu. Vi är mycket glada över att Electrolux har valt Maersk ECO Delivery för att bidra till företagets arbete för att nå nollutsläpp. För Maersk är det ett strategiskt mål att uppnå nollutsläpp av växthusgaser till 2040. Att samarbeta med våra kunder är avgörande för att kunna leverera på våra ambitiösa ömsesidiga klimatmål, säger Kim Pedersen, Head of Sales & Marketing, Maersk.

Avtalet med CMA CGM Group innebär att man använder CMA CGMs CLEANER Energy LNG-lösning baserad på LNG och biometan med ursprungsgaranti, vilket minskar utsläppen av växthusgaser med 25 procent jämfört med bunkerbränsle.

– Genom att främja mer hållbara metoder för sjöfrakt visar vi att vi menar allvar med att minska vårt koldioxidavtryck och att vi samarbetar mellan olika branscher för att driva på marknaden för bränslen med låga utsläpp. Vi kommer fortsätta att noggrant följa hållbarhetsutvecklingen inom sjöfarten för att identifiera fler möjligheter att bidra till våra klimatneutralitetsmål, säger Vanessa Butani, VP Sustainability Electrolux.