Stålproduktion med nollutsläpp ska uppnås med elektrisk infrastruktur från Hitachi Energy

Foto: Hitachi Energy

Den modulära lösningen omvandlar växelström från distributionsnätet till likström som sedan används i elektrolysören för att producera fossilfri vätgas.

Hitachi Energy meddelar att de idag vunnit en order för att förse Ovako med elektisk infrastruktur till den 20 MW elektrolysör som byggs i Hofors, Sverige och som blir en viktig del i deras satsning på stålproduktion med nollutsläpp. Den nya vätgasanläggningen kommer att bli först i världen med att värma stål med vätgas inför valsning och i anslutning till anläggningen avser man även bygga en tankstation för vätgasdrivna tunga fordon.

Hitachi Energy kommer leverera en modulär och fabriksbyggd lösning med huvudkomponenter som transformatorer och likriktare samt relaterad kontrollutrustning och högströmsförband vilket krävs för att omvandla växelström från distributionsnätet till likström som används i elektrolysören. Projektet inleds under första kvartalet 2022 och förväntas vara klart till början av 2023.

”Vätgassatsningen är viktig för oss och visar samtidigt vilka möjligheter det finns inom industrin för att påskynda den globala klimatomställningen. Vi är stolta över samarbetet över industrigränser och får nu en världsledande teknik på plats i Hofors”, säger Rickard Qvarfort affärsområdeschef för Ovako i Hofors.

Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige och Rickard Qvarfort, affärsområdeschef för Ovako i Hofors. Foto: Jonas Bilberg och Ovako.

Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige och Rickard Qvarfort, affärsområdeschef för Ovako i Hofors. Foto: Jonas Bilberg och Ovako.

”Vi är otroligt stolta över att vara med i den industrisatsning som görs i Hofors och är glada över att kunna bidra med vår teknik och kompetens för att skapa en stabil elektrisk infrastruktur”, säger Tobias Hansson, vd på Hitachi Energy i Sverige. ”Fossilfri vätgas är ett bra alternativ där direkt elektrifiering inte är möjlig och tillsammans kan vi bidra till att påskynda omställningen mot koldioxidneutralitet”, tillägger han.

Ordern är ett resultat av det gränsöverskridande samarbetet mellan Ovako, Hitachi Energy,  Volvokoncernen, H2 Green Steel och Nel Hydrogen som offentliggjordes sommaren 2021. Samarbetet stöds av Energimyndigheten med syfte att etablera en industriöverskridande användning av fossilfri vätgas, öka kunskapen om möjligheterna med bränslet och uppnå en kostnadseffektiv produktion av vätgas.

Hitachi Energy har över 4000 medarbetare i Sverige och finns på drygt 10 orter i landet. Man har en över 120 år lång historia av innovation, med stor verksamhet i både Ludvika och Västerås.