Forskningssatsning på självkörande fordon i gruvor

Martin Magnusson, Mattias Bäckström, Magnus Löfstrand och Todor Stoyanov (infälld bild) har beviljats finansiering från Vinnova för  fyra forskningsprojekt kopplade till gruvindustrin. Foto: Örebro universitet

I den stora Vinnova-finansierade forskningssatsningen på hållbar gruvdrift handlar ett projekt om hur radar kan användas för att självkörande fordon ska hitta rätt i gruvor.  Projektet som ska drivas av Örebro universitet heter ”Radarize: Avancerad perception och navigering för självkörande underjordsfordon”.

Damm, vattenånga och rök leder till dålig sikt i gruvor och det påverkar både säkerhet och produktion. Projektet ska förhoppningsvis leda till att ett nytt radarsystem tas fram som gör det möjligt att se även i svåra förhållanden.

– Förarlösa fordon måste kunna ”se” var det står människor i gruvan till exempel. Systemet kommer öka säkerheten och effektivisera produktionen eftersom man kan minska tiden man behöver vänta på att dammet ska lägga sig efter sprängningar, säger Martin Magnusson, forskare i datavetenskap, som arbetar i projektet tillsammans med Henrik Andreasson, forskare i datavetenskap vid Örebro universitet.

Systemet använder både tvådimensionell och fyrdimensionell radar för att lokalisera och kartlägga omgivningen. Radarsensorerna ska monteras på självkörande fordon för att de ska kunna navigera i svåra situationer.

– Vi har satt upp ambitiösa mål. Genom att använda radarteknik kan vi lyckas även när andra sensorer inte fungerar, säger Martin Magnusson.

Projektet ska också klargöra vilka radarsystem som passar bäst för gruvmiljöer och ta fram en prototyp. I projektet ingår Retenua, Sencept, Epiroc Rock Drills, Volvo Construction Equipment och Boliden Mineral.