Kärnkraftsavvecklingen blir säkrare med Real Digital Twin från AFRY

Foto: AFRY

AFRY X har tecknat ett avtal med OKG i Oskarshamn, Sverige, för att hjälpa klienten att avveckla och flytta logik till ett nytt kontrollrum. Verktyget som används är AFRY X Real Digital Twin (RDT), en mjukvarulösning som skapar en exakt kopia – en digital tvilling – av utrustning och komponenter.

Reaktorerna O1 och O2 har varit nedstängda sedan 2017 och under det senaste året har OKG börjat flytta logik från det gamla kontrollrummet till en ny plats.

bild
Reaktorhall. Foto: AFRY

För att genomföra avvecklingen på ett säkert och kontrollerat sätt använder OKG RDT som virtuell testbädd innan man gör ändringar kopplade till nedmonteringen av produktionssystemen. Målet är att höja säkerhetsnivån vid demontering, samtidigt som man kan förkorta testperioden genom att utvärdera olika scenarier i en virtuell kopia. Det är en spännande affär som innebär ett genombrott inom energisektorn, där framför allt kärnkraften har mycket höga krav på säkerhet.

- Det här är den mest spännande delen för vår kund, OKG. AFRYs Real Digital Twin fungerar verkligen, och du kan lösa de flesta problemen innan de har inträffat, allt för att spara tid och pengar, säger Andreas Buhlin, produktchef AFRY X.

bild
Bränslebyte. Foto: AFRY

 - För oss är användningen av den digitala tvillingen ett spännande verktyg som kan spara mycket tid i underhållsarbete, till exempel vid testning av ny kod, samtidigt som vi ser ett stort värde av att det fungerar som det är tänkt när vi genomför en förändring i våra system, säger OKG.

Avveckling av kärnkraft är ett hett ämne och har varit det sedan Sveriges riksdag beslutade att stänga nästan alla reaktorer i Sverige.

bild
Puls lågtrycksturbin. Foto: AFRY