SKF satsar på ökad cirkulär användning av industrioljor

Foto: SKF

SKF och företaget Rocco Oil ska utöka sitt samarbete för att tillhandahålla cirkulär användning av industrioljor i Sverige.

Rocco Oil Sweden har installerat en anläggning som använder SKF:s RecondOil DST-teknologi med en återställningskapaciteten på 3000 kubikmeter industrioljor per år.

DST-teknologin är en patenterad filtrerings- och separationsprocess som renar oljor ner till nanonivå. Processteknologin renar industrioljor till sådan kvalitet att den förbättrar maskiners prestanda, enligt SKF.

Som del av samarbetet kommer partnerna att marknadsföra SKF RecondOil:s olika produkter och tjänster i Sverige. 

Den innovativa DST-teknologin kan användas för hydrauloljor, smörjoljor och andra industrioljor för att upprepade gånger regenerera använda oljor till samma prestandanivå som nya. Bearbetningen kan ske genom ett integrerat system påkopplat på befintliga system hos en industrikund eller som en stand-alone anläggning, en fristående enhet som placeras nära industriella nav för att serva kunder inom olika industrier.