BRABO ansluter sig till initiativet Hållbart Stockholm 2030

Projektet Barkarby SIX som BRABO byggt med solpaneler som bidrar till fastighetens elförsörjning. Bild: BRABO

Det ställs större krav på miljöansvar inom fastighets- och byggbranschen. BRABOs fokus på att bygga långsiktigt hållbara bostäder gör att man nu ansluter sig till initiativet HS30 (Hållbart Stockholm 2030).

Syftet är att tillsammans med andra aktörer aktivt påskynda omställningen mot ett mer hållbart byggande.

HS30 består av flera aktörer inom bostadsutvecklingssektorn i Mälardalen och syftet är att tillsammans arbeta för att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket från branschen och för att ta social hållbarhet på större allvar. Bygg- och fastighetssektorn står idag för 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

–Det finns ett stort behov av trygga och bra bostäder och för oss är det viktigt att de bostäder vi bygger ska kunna vara hållbara inte bara när de byggs utan över en lång tid framöver, säger Rikard Edenius, vd på BRABO. Det innebär att de behöver vara välplanerade och hållbara både vad gäller sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Att kunna hjälpa till att påskynda omställningen till en hållbar bostadsbransch och driva den här utvecklingen är ett av skälen till att vi nu ansluter till HS30.

BRABO har miljö- och sociala ambitioner som en viktig del i alla sina projekt. Det yttrar sig i satsningar på både reduceringar i utsläpp vid produktionen, solpaneler, test på värmeåtervinning från varmvatten och sociala satsningar som bidrar till gemenskap bland de boende som t.ex. genom hobbyrum eller co-working där målet är att skapa hållbara hem som människor vill bo i länge.