Aspa bruk utvärderar ny teknik för fosforrening

Foto: Ahlstrom-Munksjö

Miljöteknikföretaget Axolot Solution meddelar att de i ett gemensamt projekt med Aspa bruk, som ägs av Ahlstrom-Munksjö, kommer att genomföra “ett omfattande test med målet att reducera utsläppen av fosfor”

Tekniken som ska testas är Axolots elektrokemiska process, AxoPur, och testet beräknas pågå fram till sommaren. Anläggningen som installeras för testet kommer att ha en kapacitet på 30 m3 /h och hantera en delström av det relevanta processvattenflödet.

Givet att testperioden utfaller positivt kan kapaciteten komma att byggas ut för att hantera hela det relevanta vattenflödet, skriver miljöteknikföretaget.