Porösa grafenstrukturer ger effektivare batterier

Foto: SIO Grafen

Effektivare och mer hållbara batterier genom att använda porösa grafenstrukturer. Det jobbar Bright Day Graphene, Ligna Energy och RISE vidare med efter ett lyckat projekt inom SIO Grafen.

Batterimarknaden växer stadigt och jakten på mer hållbara komponenter intensifieras. Inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen har nu ett förberedande projekt avslutats där målet är att använda lignin som en hållbar källa.

– Vi vill skapa grön energilagring med större andel hållbart material än vad som finns på marknaden idag. Det här kan hjälpa till att skapa superkondensatorer med hög energitäthet och göra snabbladdande litiumjonbatterier, säger Emma Angehed på Bright Day Graphene.

I projektet ”Förberedelse energilagring med porösa grafenstrukturer” skapades ett projektkonsortium med Bright Day Graphene, Ligna Energy och RISE Bio and Organic Electronics.

– Vi har tidigare gjort en genomförbarhetsstudie kring att skapa porösa grafenstrukturer för användning som elektrodmaterial i batterier och superkondensatorer. Nu vill vi skapa nya projekt för att fortsätta utvecklingen av resultaten. Det blir ett viktigt steg framåt för att kunna kommersialisera mer effektiva och hållbara produkter, säger Emma Angehed.