SaltX:s pilotanläggning i Bollmora visar lyckade resultat

Källa: SaltX Technology

Energilagringsföretaget SaltX Technology har framgångsrikt installerat och driftsatt en laddningsreaktor från det australiensiska företaget Calix Limited (ASX:CXL) vid SaltX:s pilotanläggning i Bollmora, Stockholm. Tester från pilotanläggningens laddningsreaktor visar på goda resultat.

SaltX har utvecklat en teknologi som möjliggör effektiv energiförflyttning, för att nyttja överskottet av förnybar energi, som inte alltid är planerbar, och flytta dess tillgänglighet till kvälls- och vinterperioderna när efterfrågan är hög. För att ladda SaltX:s patenterade energilagringslösning använder bolaget en laddningsreaktor från Calix.

Under det gångna året har SaltX designat, byggt och installerat en pilotanläggning i Bollmora. Målet med pilotprojektet är att optimera funktionen och utveckla tekniken från SaltX tidigare pilotprojekt i Berlin. Genom samarbetet med Calix har SaltX lyckats få på plats en industriell teknik för laddning av energilagret med en värmeöverföringskapaciteten tre gånger högre jämfört med tidigare installationer.

"Vi är glada över att ha kunnat ladda energilagret på ett kontrollerat sätt och med relativt hög effekt. Calix:s teknik har gjort det möjligt att optimera systemet ytterligare och föra SaltX närmare en kommersiell produkt, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX".

SaltX beställde tekniken från Calix i februari 2021 och kan nu presentera en lyckosam installation och funktion ett år senare.
 

"Jag är mycket stolt över vårt team som har lyckats leverera detta projekt på rekordtid. Dessutom ser vi med tillförsikt på samarbetet mellan SaltX och Calix i etableringen av långtidsenergilager, en mycket viktig del i energiomställningen, säger Phil Hodgson VD på Calix."

Laddningsreaktorn har en effekt på 200 kilowatt och en värmeöverföring på cirka 100 watt per kvadratmeter kelvin. Testerna i Bollmora är i linje med förväntningarna och har bekräftat värmeöverföringsgraden och även visat en laddningsgrad på 95 procent.