1,5-gradersmålet kräver minskningar av kol- och gasanvändning som saknar motstycke

Kinesiskt kolkraftverk. Foto: credit: Flickr/huy thang nguyen

Att begränsa klimatförändringarna till målet 1,5 grader, som det fastställts i Paris-överenskommelsen, kommer sannolikt kräva att kol- och gasanvändningen minskar i en takt som saknar motstycke för något stort land. Det visar en långtidsanalys av nedgången av fossila bränslen i 105 länder mellan 1960 och 2018. Dessutom tyder resultaten på att de snabbaste minskningar av fossila bränslen historiskt uppnåtts när olja ersattes av kol, gas eller kärnkraft under 1970- och 1980-talens oljekris. Studien ”Historical precedents and feasibility of rapid coal and gas decline required for the 1.5°C target” har publicerats av tidskriften One Earth.

Nettonollutsläpp

Att minska koldioxidutsläppen från energisektorn är av avgörande betydelse för att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050, vilket är nödvändigt för att förhindra att den globala medeltemperaturen klättrar över 1,5 grader under detta århundrade. Men få studier har undersökt vilka historiska exempel det finns för en så plötslig och genomgripande omställning – särskilt nedgången för kolintensiva tekniker som måste bli följden av att gröna tekniker införs i stor skala.

– Detta är den första studien som systematiskt analyserat historiska fall av minskad användning av fossila bränslen i enskilda länder under de senaste 60 åren och runtom i världen. Tidigare studier tittade ibland på hur det såg ut i världen som helhet men lyckades inte hitta några sådana fall, för på global nivå har användningen av fossila bränslen hela tiden ökat med tiden, säger Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Chalmers tekniska högskola, tillika författare av studien.

– Vi studerade också den senaste tidens politiska löftena om att helt fasa ut kolkraften, som ett 30-tal länder gjorde som en del av Powering Past Coal Alliance. Vi fann att dessa löften inte syftar till en snabbare kolnedgång än vad som skett historiskt. Med andra ord planerar de i stort sett för business as usual, tillägger Jewell.

bild
Jessica Jewell.

147 tidigare fall

För att undersöka om det förekommit några perioder av historisk nedgång för fossila bränslen liknande de scenarier som krävs för att uppnå Parismålet, lyckades Jewell och hennes kollegor Vadim Vinichenko, postdoktor vid Chalmers och Aleh Cherp, professor vid Central European University i Österrike och Lunds universitet, identifiera 147 fall bland 105 undersökta länder mellan 1960 och 2018 där användningen av kol, olja eller naturgas minskade snabbare än 5 procent under ett decennium.

Snabb nedgång i användningen av fossila bränslen har historiskt sett begränsats till små länder, som Danmark, men sådana fall är mindre relevanta för klimatscenarier, där nedgången bör ske i regioner stora som kontinenter, menar forskarna.

Jewell och hennes kollegor fokuserade därför på exempel med snabba nedgångar av fossila bränslen i större länder, vilket enligt dem tyder på betydande tekniska förändringar eller politiska ansträngningar. De tog även höjd för energisektorns storlek, tillväxten vad gäller efterfrågan på el samt vilken typ av energi som det minskande fossila bränslet ersattes med. De jämförde sedan dessa fall av historiska ras för fossila bränslen med olika klimatscenarior med hjälp av ett verktyg som kallas "feasibility space" (genomförbarhetsrum), som identifierar kombinationer av förhållanden som gör en klimatåtgärd genomförbar i särskilda sammanhang.

– Vi blev förvånade över att upptäcka att användningen av vissa fossila bränslen, särskilt olja, faktiskt minskade ganska snabbt under 1970- och 1980-talen i Västeuropa och andra industriländer som Japan, säger Jewell.

– Det här är inte en tidsperiod som vanligtvis förknippas med energiomställning, men vi kom fram till att några viktiga lärdomar kan dras därifrån.

IPCC-scenarier

En snabb minskning av fossila bränslen har historiskt sett krävt framsteg inom konkurrerande tekniker, stark motivation att ändra energisystem (som att undvika hot mot energisäkerheten) och effektiva statliga institutioner för att genomföra de nödvändiga förändringarna.

–Vi blev mindre förvånade, men ändå lite imponerade, över hur snabbt användningen av kol måste minska i framtiden för att nå klimatmålen, säger hon och noterar att av alla fossila bränslen skulle kol behöva minska snabbast för att uppfylla klimatmålen, särskilt i Asien och OECD-länderna där kolanvändningen är koncentrerad.

Ungefär hälften av IPCC-scenarierna som är kompatibla med 1,5-gradersmålet räknar med att kolutfasningen i Asien går snabbare än i något av dessa historiska fall. För de återstående scenarierna, samt många scenarier för kol- och gasnedgångar i andra regioner, finns bara tidigare exempel i historien där olja ersatts med kol, gas eller kärnkraft som en reaktion på hot mot energisäkerheten på mindre elmarknader. För att uppnå 1,5-gradersmålet krävs att man hittar mekanismer för att minska fossila bränslen som sträcker sig långt bortom historisk erfarenhet eller nuvarande

bild
Sleipner gasfält, Nordsjön, Norge Foto: Wikimedia Commons/Blair175

löften.

Enorm utmaning

Författarna fann att nästan alla scenarier för minskning av kol i Asien i linje med Parisavtalets mål skulle sakna motstycke i historien eller ha ytterst få föregångare. Över hälften av scenarierna för kolnedgång i OECD-länder och över hälften av scenarierna för minskad gasanvändning i reformerande ekonomier, Mellanöstern eller Afrika skulle också sakna motstycke eller ha få föregångare.

–Detta signalerar både en enorm utmaning i att tänka igenom en så snabb nedgång av fossila bränslen och behovet av att dra lärdom av historien när det gäller snabba nedgångar som uppnåtts på nationell nivå, säger Jewell.

bild
Alex Cherp.