Nytt samarbete mellan LTH och Volvo Cars

Foto: Kennet Ruona

Lunds Tekniska Högskola och Volvo Cars har tecknat ett avtal för att stärka pågående forskningssamarbeten och identifiera nya områden för ömsesidig nytta och utveckling. Partnerskapet fokuserar på fem områden: elektrifiering, trådlös kommunikation, säkerhetskritisk mjukvara, cirkulära material samt maskininlärning och AI.

Ett strategiskt samverkansavtal har undertecknats av Annika Olsson, rektor för LTH, och Mats Moberg, Senior Vice President Research & Development på Volvo Cars.

– Vårt strategiska partnerskap innebär att forskning och industri möts och gemensamt bidrar till kunskapsutveckling. Jag ser fram emot att arbeta med framtidens hållbara mobilitetslösningar i ett utvidgat samarbete med Volvo Cars, säger Annika Olsson, i ett pressmeddelande.

Volvo Cars har satt målet att vara ett klimatneutralt företag 2040, och ett sätt att nå dit är att samverka i utvecklingsfrågor.

– Jag är glad över att vi nu fördjupar samarbetet med LTH. Jag tror starkt på kunskapsutbyte och ser fram emot att undersöka nya teknologier tillsammans med de tekniska talangerna i Öresundsregionen. Detta samarbete ger oss också ökade möjligheter att delta i och bidra till forskningen. Allt med syftet att driva förändring mot ett bättre samhälle, säger Mats Moberg.

LTH och Volvo Cars har identifierat fem områden som är viktiga för båda parter och ska utvecklas genom samverkan. Det handlar närmare bestämt om elektrifiering, trådlös kommunikation, mjukvara inom säkerhet, hållbara material samt maskininlärning och AI. Ambitionen är att befintliga och framtida teknologier inom dessa områden ska bidra till hållbar tillväxt, innovation, attraktivitet och ökad konkurrenskraft för både LTH och Volvo Cars.

 

– De fem områdena är alla väletablerade och starka forskningsgrenar på LTH. Därför har vi stora möjligheter att tillsammans med Volvo Cars kombinera våra styrkor och hitta hållbara lösningar och vägar framåt, säger Annika Olsson.

 

Idag ingår omkring 60 personer – forskare och industriföreträdare – i samarbetet mellan LTH och Volvo Cars. I takt med att det gemensamma arbetet fortskrider kommer fler medarbetare att ansluta. Samverkansavtalet har skrivits för en treårsperiod och kan förlängas i perioder om två år.