Platser för utvinning av blå energi ska lokaliseras av forskare

Naser Tavajohi, forskarassistent på Kemiska institutionen vid Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson

Naser Tavajohi på Kemiska institutionen vid Umeå universitetet erhåller tillsammans med forskare vid Lunds universitet 5 miljoner kronor av Energimyndigheten för att lokalisera platser i Sverige med potential för saltkraft, så kallad blå energi.

Begreppet blå energi, saltkraft, är en förnybar alternativ energikälla som är ganska okänd för många människor. Blå energi är den energi som frigörs från blandningen av saltvatten från havet med sötvatten från en älv eller flod.

bild
Blå energi, schematisk bild. Foto: Naser Tavajohi

Saltkraft är helt ren, miljövänlig och kan utnyttjas kontinuerligt dygnet runt 365 dagar om året. Den utvinnbara energin från saltkraft i världen är 2 TW, vilket motsvarar energin från 2 000 kärnreaktorer.

Blå energi är en av de största men minst utforskade energikällorna i Sverige. Omvänd elektrodialys är en avancerad teknik för utvinning av saltkraft som används i stor skala i flera länder, däribland Italien och Nederländerna.

I detta tvååriga projekt ska forskarna lokalisera platser med stor potential för produktion av blå energi i Sverige.

– Vi ska också utvinna saltkraft från naturliga och konstgjorda resurser i laboratorieskala, anpassa det omvände elektrodialys-systemet baserat på svenska vattenresurser och bedöma blå energis potential som en alternativ förnybar energikälla för att producera 50 kW energi, säger huvudsökande Naser Tavajohi, forskarassistent på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Blå energi har stor potential som en alternativ källa i framtiden. Platserna där blå kraftverk kan installeras är de områden där älvar floder rinner ut i havet.