Här utvecklas hållbara halvledare

Mohammad Karimi, Reza Jafari Jam, Yoana Illarinova, Jonas Sundqvist och Dmitry Suyatin från AxiLabs. Foto: RISE

Det Lundabaserade startupbolaget Axilabs vill utveckla halvledare som är billigare, snabbare och med halverad energiförbrukning jämfört med dagens. Utvecklingsarbetet sker vid RISE testbädd ProNano i Lund. 

Hos ProNano kommer AlixLabs att vidareutveckla en metod som kallas atomlageretsning. Med den metoden hoppas Axilabs kunna halvera antalet processteg vid halvledartillverkning och helt utesluta ytterligare etsning, deponering, rengöring och litografi vilket både sänker kostnader och energiförbrukning.

- Som ett startup-bolag har vi inte råd med den stora investering som krävs för att ha ett eget renrum. Hos ProNano kommer vi att utveckla vår teknologi på större wafers anpassade för industrin och ta vår teknik från technology readiness level (TRL) fyra, som den är på idag, till sju, säger AlixLabs vd Jonas Sundqvist i ett pressmeddelandet.

AlixLabs har etablerat sin verksamhet hos ProNano med kontor och de kommer framför allt att använda sig av testbäddens renrum och skanningselektronmikroskop (SEM) för att karakterisera de skapade nano-strukturerna.

- Litografi och nanostrukturering är en dyr och tidskrävande process, som dessutom har en negativ miljöpåverkan. Med atomlageretsning kan vi totalt sett dra ner på energiförbrukningen med upp till 50 procent. En ytterligare vinst med metoden är att vi spara resurser och kan reducera utsläppen och vattenförbrukningen markant, säger Jonas Sundqvist, vd på AlixLabs.

Halvledarinnovatörens kiselbaserade teknologi har målet inställt på hemelektronik såsom telefoner, surfplattor och datorer men även internetservrar.

- Vår hoppas att vår teknik kan finnas i iPhone 16, säger Jonas Sundqvist.