ABB och Coolbrook i samarbete för att minska utsläppen inom petrokemisk industri

Foto: ABB

ABB och det finsk-nederländska teknikföretaget Coolbrook har undertecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) för att kommersialisera och påskynda införandet av Roto Dynamic Reactor-teknik (RDR) i ett försök att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser i ångkrackningsanläggningar.

Avtalet kommer att förena de två företagens expertis och skapa ett kombinerat erbjudande av Coolbrook:s nya elektriskt drivna RDR-teknik och ABB:s integrerade och standardiserade energilösningar, initialt för användning inom petrokemiska och kemiska marknader.

Olefiner, såsom etylen och propylen, är viktiga råvaror som används i den kemiska industrin – främst för polymertillverkning. För närvarande är den ledande teknologin för olefinframställning ångkrackning genom högtemperaturpyrolys (termisk sönderdelning) av primärt kolvätebaserade råvoror utspätt med ånga inuti en krackningsugn.

Coolbrooks nya turbomaskin kommer att kunna ersätta en konventionell ugn genom att direkt överföra rotoraxelns mekaniska energi till kolvätevätskan. Detta uppnås genom aerodynamisk påverkan under flöde genom roterande blad. När den drivs av el från förnybara källor eliminerar tekniken helt CO2-utsläppen i ångkrackningsprocessen. Coolbrook-teknologin kan också användas med olika råvaror, inklusive återvunna och förnybara råvaror.

RDR-tekniken kommer att stödjas av ABB:s expertis inom automation, elektrifiering och digitalisering för att optimera operativa processer och förenkla integrationen.