Jernkontoret: ”En klok industripolitik är en god klimatpolitik”

I januari 2022 publicerades ett brev till svenska beslutsfattare, signerat av Jernkontorets vd Annika Roos, om vad som krävs för att industripolitiken ska understödja en snabb omställning. Nedan återges brevet i dess helhet.

”Till dig som är beslutsfattare,

Två sätt att skapa bra klimatpolitik.

Den omställning som sker inom järn- och stålföretagen är en förutsättning för att vi i Sverige ska uppnå våra klimatmål och för att begränsa den globala temperaturhöjningen enligt Parisavtalet.

Mer stålproduktion i Sverige innebär inte bara stora exportintäkter för vårt land och lägre koldioxidutsläpp globalt. Sverige bär dessutom ledartröjan för klimatomställningen och teknikutvecklingen inspirerar andra delar av världen.

I Sverige har vi bra förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig järn- och stålindustri. Vi har tillgång till råvaror av hög kvalitet, fossilfri el till en rimlig kostnad och sedan länge stort fokus på teknisk utveckling.

Men det är förutsättningar som vi inte får slarva bort, eller ta för givna.

Så du som är beslutsfattare: låt inte industripolitiken begränsa, eller rent av stoppa, den tekniska utvecklingen och klimatomställningen.

Det finns två saker som du kan göra för att bidra till en bra klimatpolitik:

Se till att industripolitiken river hindren för omställningen, såsom ineffektiva tillståndsprocesser och begränsningar för en fri och rättvis handel.

Skapa förutsättningar för omställningen genom att säkra tillgången till både kompetens och fossilfri el till industrin.

På så sätt kan vi inom järn- och stålindustrin fortsätta omställningen. Vi är nämligen övertygade om att en ny, framåtblickande och klok industripolitik är synonymt med en god klimatpolitik. Vi ser fram emot en konstruktiv valrörelse med klimatet högt på agendan.

Hälsningar,

Järn- och stålindustrin i Sverige genom Annika Roos, ny vd på Jernkontoret”