Svensk SMR-forskning får 25 miljoner i statligt bidrag

Bild: Uppsala Universitet

Det pågår intensiv forskning på små modulära reaktorer (SMR) runtom i världen och för första gången har ett svenskt SMR-projekt beviljats statliga bidrag genom Energimyndigheten. Det statliga stödet uppgår till 25 miljoner kronor.

Den totala budgeten för projektet, som koordineras av Uppsala universitet, är 81,5 miljoner kronor.

Finansieringen av projektet består av tre delar, där Uppsala Universitet och kärnkraftsindustrin bidrar med lika mycket som Energimyndigheten. Från industrin deltar Vattenfall, Fortum, Uniper, Westinghouse och Studsvik Nuclear i projektet.

Arbetet kommer att koordineras av kompetenscentrumet Anita – Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning.

Till Sveriges Radio säger kärnforskaren Ane Håkansson att han hoppas att forskningen utmynnar i att utbyggnaden av SMR påbörjas i landet före 2030.