Ingen fosforåtervinning i Helsingborg

Foto: Ragn-Sells

Mark- och miljödomstolen har gett tummen ner för företaget Ragn-Sells Treatment & Detox ansökan om att få starta en anläggning som återvinner fosfor i Helsingborg. Det meddelar mark- och miljödomstolen i en ny dom.

Företaget har dessförinnan fått mångmiljonbidrag från Naturvårdsverket för att etablera just den tekniken man tänkte använda där, vilken går ut på att återvinna fosfor ur avloppsslam. Den patenterade tekniken, Ash2Phos innebär enligt Ragn-Sells att fosforn blir cirkulär genom återvinning ur askan efter att avloppsslammet har förbränts. Slutprodukten kan ersätta jungfrulig fosfor i kommersiella produkter, menar man.

Anläggningen var planerad att etableras i industriområdet Industry park of Sweden i södra Helsingborg.

Orsaken till avslaget är att domstolen befarar att anläggningen skulle försämra vattenkvaliteten i Öresund.

Företaget kommer överklaga domen.

– Domstolen delar vår uppfattning att det vi gör är viktigt och att det bidrar till klimatomställningen men på något sätt säger de att nollutsläpp är en förutsättning och vi tycker den tolkningen är helt orimlig, säger Anders Kihl som är strategi- och forskningschef på Ragn-Sells till SVT Nyheter.