Södra satsar stort på forskning om lövträ

Foto: Ola Kjelbye

Södras forskningsstiftelse delar ut 5,9 miljoner kronor för att utveckla användningen av lövträ och öka det ekonomiska värdet vid lövträdsodling.

Fyra olika forskningsprojekt får dela på de 5,9 miljoner kronorna från Södras forskningsstiftelse. Alla projekt ingår i en speciell satsning som syftar till att möjliggöra ökad användning av lövträ, bland annat inom byggprodukter.

– I dag kommer en mindre del av skogsägarnas inkomster från försäljning av lövvirke. Vi ser framöver ökade virkesvolymer av lövträdslag i södra Sverige. Då behövs nya högvärdiga produkter och användningsområden för att öka betalningskraften för dessa trädslag, vilket de beviljade projekten kommer att bidra till, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Lövträbyggnation i centrum

Projektet ”Ökat förädlingsvärde för svenskt lövträ – från skog till byggprodukter” har beviljats tre miljoner kronor. Det kommer att studera förutsättningarna för en ökad användning av svenskt lövträ, särskilt björk, vid konstruktioner. Även byggprodukters utformning och möjligheterna för en utvecklad lövträindustri kommer att studeras. Projektet drivs av Skogforsk under kommande tre år i samarbete med Lunds tekniska högskola och Aalto universitetet i Finland.

Projektet ”Fukt- och tidsberoende egenskaper hos sydsvenskt lövträ för lastbärande konstruktioner” tar också avstamp i byggnationen. Det har beviljats 1,9 miljoner kronor och fokuserar på att möjliggöra ökad användning av lövträ – som björk och bok – i avancerade byggprodukter. Projektet ska utföras av Linnéuniversitetet i samarbete med tyska forskare under tre år och kommer bland annat studera materialegenskaper som är viktiga för utformning och produktion av korslimmat trä.

Södras forskningsstiftelse har delat ut drygt 250 miljoner till 200 olika forskningsprojekt sedan starten 1995.

– I utvecklingen av bioekonomin behöver vi kunna göra mer av råvaran från våra medlemmars skogar. Det stärker skogsgårdens lönsamhet och fasar samtidigt ut de fossila materialen i samhället, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.