Slam från Stora Enso Skoghall blir gödningsmedel

Foto: Paper Province

Genom att upparbeta slam från massabruket Stora Enso Skoghalls vattenrening till biokol och berika det med biobränsleaska och kväve från Karlstads kommuns reningsverk, har forskare vid Karlstads universitet skapat ett effektivt gödningsmedel åt gran- och tallplantor. Det skriver Paper Province.

– På det här sättet sluter vi kretsloppet. Näringen återförs till skogen igen där materialen kommer ifrån från början, säger Maria Sandberg, docent vid Karlstads universitet, till Paper Province.

– Biokol absorberar näringsämnen som kan användas av plantorna. Samtidigt minskar urlakningen av näringsämnen till sjöar och vattendrag, där det orsakar övergödning, tillägger hon.

Sedan 2018 har forskare från Karlstads universitet drivit projektet NärSkog i samarbete med Stora Enso, Paper Province, Karlstads kommun, Econova, Mellanskog, Skogsstyrelsen och Umeå universitet.

– Det som också är unikt är den stora uppslutningen av aktörer. Hela kedjan finns representerade i projektet och det betyder enormt mycket, säger Maria Sandberg.

Projektet är nu inne på sitt sista år och årets odling av tall och granplantor ska snart utvärderas.

– Än så länge ser testerna bra ut och jag hoppas verkligen att det här kommer att kunna genomföras i stor skala, säger Maria.

Målet med projektet är att ta reda på om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att upparbeta slam till biokol för att sedan berika det med aska och kväve till ett näringsmedel avsett för skog och plantor.

– Det är för tidigt att dra några slutsatser om årets odlingssäsong men jag tycker det ser ut att ge lovande resultat, säger Maria Sandberg.