Grafen visar hoppfulla resultat för värmeväxlare

Bild: SIO Grafen

APR Technologies och 2D fab har arbetat för att ta fram en regenerativ värmeväxlare för kryogeniska kylare, optimerad med hjälp av grafen för ökad energieffektivitet och sänkta kostnader. Detta visar ett avslutat projekt inom SIO Grafen.

Enköpingsbolaget APR Technologies har utvecklat en grundläggande konstruktion med goda tekniska förutsättningar, samt bra möjligheter för framtida produktion i större skala. Sundsvallsbolaget 2D fab levererade grafen nanoplatelets till APR. 

– Efter att vi tog fram en lämplig konstruktion så utförde vi olika typer av ytbeläggning med grafen samt konstruerade en test-uppställning. En numerisk simulering genomfördes också med positivt resultat rörande prestandan, säger projektledare Are Björneklett på APR Technologies

En vidare utveckling av test-uppställningen, samt vidare processutveckling av ytbeläggning med grafen, planeras framöver. Läs mer om projektet, som genomfördes inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen.