Uddeholm i Hagfors genomför klimatneutral vecka

Flygbild över Uddeholm. Foto: Uddeholms AB

I mitten av december genomför Uddeholms AB i Hagfors en klimatneutral vecka för att visa att de redan idag skulle kunna ställa om till att producera klimatneutralt verktygsstål - om det bara fanns tillräcklig tillgång till biogas. Det skriver Jernkontoret.

För att minska sin fossila energianvändning gör Uddeholm följande förändringar under den klimatneutrala veckan:

-LNG (naturgas) som till exempel används i värmningsugnarna ersätts med fossilfri LBG (biogas).

-Alla interna transporter kommer att köras med fossilfri el eller 100 procent HVO100, det vill säga förnybar diesel baserad på avfallsprodukter.

Enligt Stålindustrins klimatfärdplan är majoriteten av de svenska stålproducenterna redan idag redo för en omställning till biobaserad gas, men enligt Jernkontoret finns ännu inte biogas till konkurrenskraftiga kostnader och i de kvantiteter som behövs.

– Industrins behov av biobaserad gas måste prioriteras när gasmarknaden ska utvecklas, inte bara transportsektorn. Tillgång till biobaserad gas och råvaror är en förutsättning för att stålindustrin ska kunna nå klimatmålen, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.