IoT-enhet kan övervaka granbarkborrens svärmning i realtid

Eduard Chernyshov och Johan Bruce, grundare av Hulder.

Ett av bidragen till Venture Cups tävling IDEA, som tagit plats som en av Sveriges bästa affärsidéer 2021, heter Hulder. Hulder har tagits fram Eduard Chernyshov och Johan Bruce, grundare av ett företag med samma namn.

Det handlar om en IoT-enhet som gör så att ”skogen börjar prata genom att koppla upp den mot” en plattform. Fördelen jämfört med andra metoder är att den ska göra det möjligt att rädda trädet innan skadan hunnit ske.

Enheten analyserar svärmningar och klimatdata och detta kan sedan visas på distans via Hulder.se. Där ska kunden kunna se när, var och vilken orsak som skapat svärmningarna och kan då placera skogspersonal där störst behov finns.

Under 2022 kommer bolaget genomföra ett storskaligt test av Hulder-enheter över hela Sverige.