Spill från möbelproduktion konverterars till förnybar energi

Foto: Amr Taha/Unsplash

Energimyndigheten har beviljat Meva Energy 43 miljoner kronor i stöd för utveckling av teknik som konverterar spill från möbelproduktion till förnybar energi. Tekniken kommer att demonstreras genom en kraftvärmeanläggning vid en av IKEA Industrys möbelfabriker i Polen.

I projektet som startade i mitten av november kommer Meva Energy att utveckla sin lösning för förgasning av träråvara till att omfatta spill från tillverkning av MDF- och spånskivor. Lösningen minskar både användandet av fossila bränslen i Polen genom att leverera förnybar el, och samtidigt utsläppen av kväveoxider som annars är ett problem vid förbränning av möbelspillet. Vid förgasningen bildas även biokol som kan användas till bland annat jordförbättring.

– Detta är en innovativ användning av förgasningsteknik för en restprodukt som tidigare ofta deponerats, eftersom förbränning av rester från träfiberbaserade skivor ger upphov till utsläpp av kväveoxider. Med den här lösningen kan möbelspillet istället användas för elproduktion, säger Klara Helstad, chef för enheten Hållbar industri på Energimyndigheten.

Potentialen till minskade koldioxidutsläpp med denna teknik är stor. Det finns cirka 150 MDF-fabriker och cirka 200 spånskivefabriker enbart i Europa och ännu fler fabriker som konverterar skivmaterialen, såsom möbelproducenter.

– Vi har utvecklat en teknik för decentraliserad energiproduktion som kan göra skillnad och lösa viktiga utmaningar i tillverkningsindustrins klimatomställning. Energimyndighetens stöd möjliggör att vi kan skapa en demonstrationsanläggning vid en av IKEA Industrys fabriker och att vi kan accelerera upptagningen av den här tekniken, säger Niclas Davidsson, VD Meva Energy.

– Redan till 2025 ska vi minska våra klimatutsläpp med 80 procent. Att ta spillmaterial och skapa ren el i direkt anslutning till våra anläggningar ligger helt i linje med den målsättningen, och vi är därför mycket hoppfulla och vill bidra till att accelerera tekniken som Meva Energy utvecklat, säger Andreas Carlsson, hållbarhetschef på IKEA Industry.

Om Programmet Pilot och demonstration

Projektet genomförs inom ramen för forskningsprogrammet Pilot och demonstration. Programmet riktar sig till företag som har produkter och tjänster i behov av att testas i pilot- och demonstrationsprojekt i relevant miljö. Projekten tar sikte på omställning av energisystemen och utmaningar i samhället såsom industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd.

Källa: Energimyndigheten