Återvunnen kimrök kan öka däckindustrins hållbarhet

Foto: Scandinavian Enviro System

Företaget Enviros vd Thomas Sörensson deltog nyligen i en vd-panel när de globala däcktillverkarna Michelin Group och Bridgestone Corporation presenterade hur däckindustrin kan förbättra hållbarheten genom ökad användning av återvunnen kimrök.  

I de båda däcktillverkarnas gemensamma presentation lyfte Michelin och Bridgestone fram de miljömässiga fördelarna med ett ökat användande av återvunnen kimrök samtidigt som de angav hur detta skulle kunna bli en verklighet. Bolagen bjöd också in aktörer från olika delar av värdekedjan inom däck- och gummiindustrin, att delta i vad de kallade den ”gemensamma resan mot ökad cirkularitet”.

– Det är fantastiskt uppmuntrande att två konkurrenter, dessutom de två största däcktillverkarna i världen, går samman i ett gemensamt upprop till däckbranschen för att påskynda övergången till rCB, säger Enviros vd Thomas Sörensson, i ett pressmeddelande.

Sörensson redogjorde för Enviros plan att genom etablering av nya anläggningar fram till 2030 öka den totala återvinningskapaciteten för uttjänta däck till 900 000 ton per år.

–Tack vare vår teknologi har flera aktörer inom däck- och gummiindustrin redan idag ökat hållbarheten och i takt med att vi bygger ut vår industriella bas kommer vi att än mer kunna bidra till den omställning som alla i branschen strävar efter, sade Thomas Sörensson bland annat.

Enviro blev i september 2021 först i världen med att få deras återvunna kimrök certifierad i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification.