Tänk:Om 2021 - Vinnarna i Göteborg Energis hållbarhetsstipendium presenteras

2021-års Tänk:Om-stipendiater fick sina pris vid en ceremoni på Göteborg Energi. Foto: Göteborg Energi.

Energieffektiva vattenvärmare, mer hållbara transporter med multipurpose-trailers, återvinning av indium och ett energismart planeringsverktyg för fastighetsägare. Det är innehållet i de fyra projekt som vinner Göteborg Energis hållbarhetsstipendium Tänk:Om 2021.

Med stipendiet Tänk:Om belönar vi energirelaterade projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Förutom äran får stipendiaterna en summa pengar för att kunna ta sina projekt till nästa nivå. Sammanlagt fördelades 628 000 kronor på de fyra vinnarna. I och med att dessa fyra projekt prisas har vi nu spräckt 100-gränsen, det vill säga att vi sedan 2009 har delat ut stipendier till 102 projekt.

– Hur vi gemensamt tar oss an klimatutmaningen är en fråga som engagerar. Vi behöver en mångfald av lösningar, inte minst inom energiområdet. Det har inte varit en lätt process för juryn att välja bland årets många intressanta och inspirerande ansökningar. Vinnarna är alla projekt som har stor potential att snabbt skalas upp och konkret bidra till omställningen Vi i juryn ser fram emot att följa stipendiaternas arbete framöver, säger Anders Ådahl, Teknisk Doktor i Energi och Miljö vid Chalmers och ordförande i juryn för Tänk:Om.

Tre av vinnarna har utsetts direkt av juryn och den fjärde genom Folkets Röst, där göteborgarna fått vara med och tycka till.

Årets vinnare är:

Mat4Green Tech AB

Innovativ tillverkningsprocess av indium från primära och sekundära källor.

Indium är vanligt förekommande som halvledare i energi- och elektronikindustrin och används i tillverkning av solceller, LCD/LED och pekskärmar. Men resursbrist och otillräcklig återvinning gör att EU listar indium som en kritisk råvara. Projektet kommer att utveckla en innovativ demonstrationsprocess för indiumåtervinning och framställning av indiumföreningar. Vi kommer att tillverka indium-tennoxid genom återvinning av indium. Tänk:Om-stipendiet kommer att användas till utrustning för uppsamling och packning av indium-tennoxid. Tekniken bygger på flera års forskning inom pulvermetallurgi och återvinning av indium. Projektet görs i nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Sinom AB

Sinom - Ett enkelt och intuitivt webbverktyg för underhålls- och renoveringsplanering med ett livscykelperspektiv

Klimatkrisen och åldrande byggnadsbestånd sätter allt större press på fastighetsägare att renovera sina byggnader för att minska energibehovet och koldioxidutsläppen. Omfattningen av detta problem är svår att hantera med dagens manuella och kortsiktiga planeringsmetoder. Med planeringsverktyget Sinom och dess unika optimeringsalgoritm kan fastighetsägare snabbt och enkelt generera fleråriga investeringsplaner för sina byggnader. Dessa planer optimeras och utvärderas baserat på resulterande livscykelkostnader och energi- och koldioxidutsläpp, vilket gör det möjligt att planera underhålls- och renoveringsåtgärder i linje med renoveringsbudgetar samt energi- och klimatmål.

Bättre Design Göteborg AB

The next-generation water heater

Målet med projektet är att skapa fullt fungerande energieffektiva vattenvärmare med hjälp av 3D-utskriftsteknik. Detta blir ett första steg mot massproduktion inom produktionsområdet för vattenvärmare till kranar, duschmunstycken, tvättmaskiner, diskmaskiner osv.

Folkets röst

Multipurpose Trailer på Chalmers Entreprenörskola

Multipurpose Trailer

Syftet med vår snart patenterade multipurpose-trailer är att minska hållbarhetspåverkan från transportsektorn och begränsa den globala uppvärmningen. Vår multipurpose-trailer kan transportera både flytande och torrt gods, genom vikbara tankar inuti en trailer. Detta leder till att en transport som gått med torrt gods från A till B kan gå tillbaka med flytande gods från B till A, och slipper därmed med att gå tom. Multipurpose-trailern kan transporteras på skepp, tåg och väg. Multipurpose-trailern är kompatibel med både nutidens fossildrivna fordon och framtidens eldrivna fordon.