Svenskt nätverk med fokus på lösningar för biologisk mångfald

Business@Biodiversity Swedens senaste nätverksträff på tema ”Engagemang som driver förändring" Foto:

Engagemanget för biologisk mångfald inom svenskt näringsliv har aldrig varit så stort som nu. Men redan för fem år sedan gick pionjärerna bland storföretagen ihop och skapade Business@Biodiversity Sweden. Det är Sveriges första och enda nätverk med fokus på affärsmässiga lösningar för biologisk mångfald. Nätverket växer stadigt och representerar nu det svenska näringslivet i både EU:s och FN:s internationella samarbetsplattformar kring biologisk mångfald. I november firar företagsnätverket 5 år.

Fler och fler rapporter belyser hur biologisk mångfald är en förutsättning för andra hållbarhetsfrågor, till exempel IPBES och IPCCs ” Workshop report on biodiversity and climate change” om kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald.
Ecogains Biodiversitetsindex har identifierat att biologisk mångfald är en underrepresenterad fråga bland svenska företag i förhållande till den risk som frågan innebär för näringslivet. För att skapa en arena för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning inom biologisk mångfald grundades företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden i november 2016 på initiativ av konsultföretaget Ecogain.

– Nätverket ska vara en katalysator för näringslivets arbete med att integrera frågor om biologisk mångfald i sina affärer. Natur och klimat är två lika stora frågor som varje företagsledare kommer behöva ta in i verksamheten. Vi behöver gå från en situation där frågan om biologisk mångfald drivs av eldsjälar, till att det ger affärsfördelar att göra bra för naturen. Kunskapsutbyte mellan företag och branscher är ett viktigt första steg, säger Anders Enetjärn, grundare av Ecogain och Business@Biodiversity Sweden.

Idag utgör Business@Biodiversity Sweden en länk till flera internationella näringslivsnätverk, främst EU Business@Biodiversity Platform och UN Global Partnership for Business and Biodiversity, det senare en del av FN:s Konvention om biologisk mångfald. Genom dessa nätverk sprids kunskap och erfarenheter från nationella och regionala initiativ världen över.

– Jag är mycket av glad över samarbetet med Business@Biodiversity Sweden. Genom internationella samarbeten mellan nätverk har vi möjlighet att stärka kunskapsutbyte och samarbeten över landsgränser. Engagemanget i den här typen av företagsnätverk kommer ha stor betydelse inför de nya globala mål för biologisk mångfald som ska beslutas nästa år, säger Bianca Brasil, koordinator för Business Engagement vid FN:s Konvention om biologisk mångfald.

Business@Biodiversity Sweden är unikt i internationella sammanhang då det är helt medlemsfinansierat. Det gör att nätverkets fokus ligger på att skapa kontinuerligt värde för medlemmarna och att anpassa innehållet utifrån behov och utmaningar som medlemsföretagen står inför. Modellen har visat sig vara ett vinnande koncept - sedan starten för fem år sedan har ingen medlem lämnat nätverket. Vattenfall är ett av de företag som varit med sedan starten 2016.

– Det är väldigt kul att se hur nätverket har växt under den här perioden. För oss har nätverket utvecklats till ett viktigt forum för samverkan och erfarenhetsutbyte. Det säkerställer att vi får den senaste omvärldsbevakningen och vi får möjlighet att diskutera frågor kopplat till biodiversitet tillsammans med ledande nationella och internationella experter, säger Josefin Blanck, Miljöstrategisk rådgivare, Vattenfall.

SEB är det senaste företaget att ansluta sig till Business@Biodiversity Sweden, som idag har 24 medlemmar.

Medlemmar i Business@Biodiversity Sweden (november 2021): Vattenfall, LKAB, Boliden, Mälarenergi, Jämtkraft, Sveaskog, Skellefteå Kraft, Swerock, Specialfastigheter, Ragn-Sells, Svenska kraftnät, SKB, BDX, Fortum, SCA, Handelsbanken, Jernkontoret, Akademiska Hus, Södra, OX2, Kalmar Energi, Stena Renewable, Svemin och SEB.