Enviro ansöker om miljötillstånd

Enviro ska återvinna råvaror ur uttjänta däck såsom kimrök, olja och stål. Visionsbild: Enviro

Enviro har nu formellt lämnat in ansökan om miljötillstånd för den återvinningsanläggning som bolaget avser etablera i Uddevallaområdet. Ansökan gäller en etablering av en återvinningsanläggning på en industritomt i Lillesjö, Uddevalla kommun. Anläggningen får initialt en kapacitet på 30 000 ton uttjänta däck per år men på sikt är planen att anläggningen skall klara att återvinna upp till 60 000 ton per år. Enviro bedömer att prövningen av ansökan kan ta upp till ett år.

Ett slutgiltigt beslut om etablering av en den nya anläggningen är förutom beviljat miljötillstånd också avhängigt ett flertal andra faktorer, såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material. Bolagets plan är att den nya anläggningen skall stå färdig under det fjärde kvartalet 2023.

Enviro har utvecklat en patenterad metod för att återvinna värdefulla råvaror ur uttjänta däck såsom kimrök, olja och stål. En användning av återvunnen kimrök och olja istället för jungfrulig kimrök och fossil olja, kan ge stora positiva klimatmässiga effekter. Den globala franska däcktillverkaren Michelin är sedan i april 2020 enskilt största ägare i Enviro med en ägarandel på 20 procent.