Hållbar betong med restprodukter från jordbruket produceras av ByggVesta

Foto: David Krantz

ByggVesta har idag, tillsammans med forskningsinstitutet RISE och betongtillverkaren Strängbetong, producerat hållbar betong från jordbruksrester. Genom att tillsätta aska från spannmålsskal har ByggVesta och samarbetspartners skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong. Betongen kommer att användas i ByggVestas fastighet i november.

Idag står cement för merparten av betongens miljöpåverkan och byggbranschen jobbar hårt för att minska sitt klimatavtryck i byggprocesser. Hela 60 procent av betongproduktionens utsläpp kommer från cementanvändning. Därför producerar nu ByggVesta med samarbetspartners betong av spannmålsskal, en förbisedd restprodukt från jordbruket.

"Vi har lyckats halvera cementmängden som krävs i prefabricerad betong genom att använda spill från jordbruket. Jordbruksrester, såsom havreskal eller risskal, används vanligtvis som biobränsle för att skapa fjärrvärme. Nu tar vi tillvara på askan som blir kvar från värmekraftverken, med viss efterbehandling, och använder den i betongproduktion så att den inte går till spillo", säger Bill Ögren, affärschef på ByggVesta.

Genom att tillsätta en liten del aska (omkring en åttondel) till betongen reduceras cementbehovet till nästan hälften, samtidigt som hållfastheten bibehålls. Resten av betongen fylls ut med ballast istället för cement (sand, sten och grus).

"Fastighetsägare och kommuner bör vara beredda på att investera och inledningsvis betala lite mer för den här typen av betong, men över tid förväntas prisskillnaden mellan den hållbara betongen och vanlig betong vara marginell", tillägger Bill Ögren.

I slutet av november planerar ByggVesta att montera de första betongelementen i en bostadsfastighet i området Sege Park i Malmö.