Talga och Swerims pilotanläggning för grafitanoder inne på upploppet

Foto: Talga

Australiska Talga, som producerar batterianoder, och forskningsinstitutet Swerim har vid ett informationsmöte nyligen presenterat deras gemensamma pilotanläggningen för tillverkning av batterianoder i Luleå.

Talga och Swerims pilotanläggning, med planerad produktionsstart i slutet av första kvartalet 2022, kommer att fungera som en kommersiell kvalificerings- och testanläggning där befintliga och nya batteriteknologier kommer att tas fram och testas tillsammans med batteri- och fordonskunder.

− Detta blir den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder. Vi är väldigt glada att vara en del av byggandet av ett ledande batterikluster för Europa i norra Sverige, berättar Martin Phillips, Talgas Europachef tillika globala COO, i ett pressmeddelande.

Inom ramen för pilotanläggningen kommer både befintliga och nya batteriteknologier testas.

− Swerims och Talgas gemensamma pilotanläggning är en milstolpe såväl för oss som förr Norrbotten och Europa. Detta är del av en långsiktig kompetenssatsning där vi ser ett ledande kluster för gröna batterier växa fram, säger Swerims VD Pontus Sjöberg.