Alfa Laval ansluter sig till ABB:s Energy Efficiency Movement  

Foto: ABB

Alfa Laval blir den första officiella medlemmen i ABB:s Energy Efficiency Movement. Tillkännagivandet gjordes vid ett evenemang under det pågående klimatmötet i Glasgow i Skottland.

Bolaget åtar sig därmed att förbättra energieffektiviteten i verksamheten med fem procent till 2023 jämfört med 2020

Initiativet #energyefficiencymovement, som lanserades av ABB i mars 2021, är ett initiativ med flera intressenter för att öka medvetenheten och initiera åtgärder för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen för att bekämpa klimatförändringarna. Enligt International Energy Agency (IEA) kan energieffektivitet ge en minskning av utsläppen av växthusgaser med mer än 40 procent under de kommande 20 åren, varav 50 procent av denna minskning kommer från industrisektorn.

– Vi uppskattar att Alfa Laval tar ställning för energieffektivitet och ansluter sig till initiativet. Deras engagemang är inspirerande och gör en verklig skillnad, när nu många verksamheter strävar efter att bidra till mänsklighetens mål att nå en framtid med nollutsläpp, säger Morten Wierod, chef för ABB:s affärsområde Motion i ett pressmeddelande.