Solcellspark byggs av Mölndal Energi på Kikås deponi

Illustartion: Mölndal Energi

Efter ett beslut i Mölndal Energis styrelse är det nu klart: Mölndal Energi ska bygga en solcellspark på Kikås deponi. Solcellerna kommer att placeras på ett sluttäckt deponiområde som är svåranvänd till annat. Inom tre år kommer den bidra med lokal förnybar elproduktion till Mölndalsborna.

Solcellsparken kommer att vara ungefär lika stor som åtta fotbollsplaner med en kapacitet på cirka 4 megawatt. Elen som produceras kommer räcka till cirka 2 000 lägenheter årligen.

─ Solcellsparken kommer att bidra till viktig lokal förnybar elproduktion. Mölndal växer och elförbrukningen ökar i takt med elektrifieringen av bland annat fordonsflottan. Därför är det en stor styrka att vi kan tillföra ytterligare lokal effekt till elnätet. Den kommer bli ett utmärkt komplement till kraftvärmen från Riskulla, framför allt sommartid, säger Christian Schwartz, vd Mölndal Energi.

bild
Christian Schwartz, vd Mölndal Energi. Foto: Mölndal Energi

En av styrkorna med solcellsparken är att den kommer placeras på mark som är svåranvänd till annat. Området fungerade som en deponi från 1930- till 1990-talet, och trots att deponin är sluttäckt sedan ett par år tillbaka är det inte tillåtet att bygga bostäder på marken. Solceller är däremot tillåtet och bidrar till att effektivt nyttja området på ett hållbart sätt. Tillsammans med dagens avfallsverksamhet på området, bygger Tekniska förvaltningen just nu upp ett Återbruk med fokus på återanvändning av material. Tekniska förvaltningen har även ett av Sveriges största insektshotell och cirka åtta hektar insådda slåtterängar på området som ger förutsättningar för biologisk mångfald.

Idéen om en solcellspark har funnits länge och 2018 började ärendet utredas av Tekniska förvaltningen med stöd av Mölndal Energi. I början av sommaren 2021 tog kommunstyrelsen ett positivt beslut och nu när har även Mölndal Energis styrelse gett sitt godkännande är det dags att sätta igång.

─ Energibranschen är i en av våra största omställningar. 2018 blev vi första energiföretaget i Sverige som var helt förnybara i vår egen produktion. Men vi kan inte stanna där. Vi behöver mer lokal förnybar energiproduktion. Solcellsparken kommer att bidra till minskade utsläpp och stödjer kommunens miljömål, säger Christian Schwartz.

Mölndal Energi äger sedan tidigare ett kraftvärmeverk och tre vindkraftverk som producerar 100 % förnybar el och värme.

Produktion kraftvärmeverk Riskulla: 100 GWh el och 400 GWh fjärrvärme/år Produktion tre vindkraftverk: 17 GWh/år Beräknad produktion solcellspark: 4 GWh/år