Landets största solcellspark är nu invigd

Den symboliska strömbrytaren slås om vid återinvigningen av Sparbanken Skånes Solcellspark. Fr v Erik Martinson, VD Svea Solar, Johan Fjelkner, vice VD Sparbanken Skåne. Foto: Svea Solar

Nyligen återinvigdes Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo efter en större utbyggnad. Under arrangemanget bjöds intresserad allmänhet på rundvandringar i parken, som återigen är landets största i sitt slag. Talade på scen gjorde bland andra kommunfullmäktiges ordförande i Sjöbo, Stefan Lundgren.

bild
Vid återinvigningen av Sparbanken Skånes Solcellspark bjöds allmänheten på guidade turer i anläggningen. Fotograf: Svea Solar/Sparbanken Skåne

Solcellsparken strax utanför Sjöbo har under sommar och höst byggts ut från 6 GWh årlig elproduktion till 19 GWh. Den nya totalkapaciteten motsvarar hushållsförbrukningen för cirka 3 000 villor under ett år. Bakom satsningen står Svea Solar, Sparbanken Skåne och privata entreprenörer och investerare. 

– Detta betyder mycket för Sjöbo som kommun. Vårt ansvar är att ge medborgarna ett hållbart samhälle och det är precis denna typ av initiativ som pekar ut riktningen för framtiden, säger Stefan Lundgren, ordförande i kommunfullmäktige i Sjöbo och en av talarna vid invigningen på onsdagen.

bild
Kommunfullmäktiges ordförande i Sjöbo, Stefan Lundgren, höll tal vid återinvigningen av Sparbanken Skånes Solcellspark. Foto: Svea Solar

Totalt slöt ett 40-tal personer upp till arrangemanget och fick förutom scenprogrammet ta del av guidade turer i anläggningen. Parken har över 40 000 solpaneler på 25 hektar mark. Den ursprungliga driftstarten var 2019 och nu i utbyggnaden har teknikutvecklingen gjort att panelerna kunnat placeras tätare än tidigare. De nya panelerna fångar även solljus nerifrån som reflekteras från marken. 

Den ängsliknande miljön i parken har visat sig gynnsam för både växter och djur, och i samband med utbyggnaden har också fem storkbon satts upp i parken.

bild
Fem storkbon har satts upp i Sparbanken Skånes Solcellspark i samband med utbyggnaden 2021. Foto: Svea Solar

Under 2020 låg Sjöbo kommun etta på den så kallade Solcellstoppen som branschorganisationen Svensk Solenergi tar fram. Rankningen bygger på installerad soleffekt per capita. Våren 2021 knep Strängnäs förstaplatsen med 500 watt per invånare och Sjöbo blev då tvåa med 456 watt per person. 

På återinvigning framträdde även Svea Solars VD Erik Martinson.

– Det är positivt att så många vill satsa på solkraft – att konkurrensen om störst solcellspark hårdnar. Ett högt tempo behövs för att kunna göra Sverige fossilfritt, där är vi alla vinnare, säger Erik Martinson.

Sparbanken Skåne är finansierande bank i solcellsparken och enskilt största slutkonsument av elleveransen därifrån. Bankens vice VD Johan Fjelkner stod också han på scen under invigningen.

– Parken är ett viktigt steg för mer närproducerad el i Skåne och en god energimix. Det handlar inte bara om att säkra tillgången till el och detta till en rimlig kostnad, utan också om att elen måste produceras på ett hållbart sätt, säger Johan Fjelkner.

bild
Johan Fjelkner, vice VD Sparbanken Skåne (mitten), intervjuades av moderator Mats Nilsson vid återinvigningen av Sparbanken Skånes Solcellspark. Till höger syns kommunfullmäktiges ordförande i Sjöbo, Stefan Lundgren. Foto: Svea Solar