Spillvärme från Frövi pappersbruk ska driva växthus

Frövi pappersbruk. Foto: BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs har tecknat ett avtal med företaget WA3RM, som utvecklar cirkulära lösningar genom att ta till vara på fabrikers restströmmar. Tack vare avtalet kommer spillvärme från produktionen på BillerudKorsnäs bruk i Frövi tas tillvara och användas till driften av en cirka 20 hektar stor industrietablering, bland annat  Sveriges största växthusodling av tomater.  

- Det här är i linje med BillerudKorsnäs höga ambitioner inom hållbarhet, säger fabrikschefen i Frövi Richard Morén i ett pressmeddelande och tillägger:

- Vår affärsidé är att utmana konventionella förpackningar, men det är också viktigt för BillerudKorsnäs att bidra till kampen mot klimatförändringarna. Idag är 97 procent av BillerudKorsnäs verksamhet helt fossilfri och vi samarbetar gärna med företag som liksom vi jobbar för ett klimatneutralt samhälle.

För BillerudKorsnäs del handlar det om överskott av värme från produktion av pappersmassa.  

-  Vi bidrar redan till energiförsörjningen av Lindesberg genom att föra över spillvärme till Linde Energi. Att som ortens största arbetsgivare få möjlighet att bidra till att odla grönsaker i Frövi samtidigt som vi tar vara på vår överskottsvärme känns naturligtvis väldigt bra, säger Ingrid Engström, Senior Director Technology på BillerudKorsnäs.

 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Richard Morén, Fabrikschef BillerudKorsnäs Frövi, +46 706 72 28 72 richard.moren@billerudkorsnas.com,

 

Ingrid Engström, Senior Director Technology, +46 706 18 42 08 ingrid.engstrom@billerudkorsnas.com

 

 

 

Sofia Granerfeldt, Communication Manager, +46 703 45 10 94 sofia.granerfeldt@billerudkorsnas.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 5