Ny vd för Swedish Stirling

Dennis Andersson. Foto: Swedish Stirling

Swedish Stirling, ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet, meddelar att de får en ny vd i genomför i Dennis Andersson. ”Dennis tar över ett bolag som framgångsrikt har landat de första kommersiella avtalen gällande sin PWR BLOK-teknologi och som är på väg in i en tydlig industrialiseringsfas”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Ett av kontrakten undertecknades med gruvjätten Glencore.

- Swedish Stirling har i och med avtalen med Glencore fått ett tydligt kommersiellt erkännande för PWR BLOK-teknologin från den globala metallindustrin. Bolaget är nu på väg in i en fas där produktion och försäljning kommer att ha större fokus. Jag är otroligt stolt över att få leda bolaget framåt i detta skede. Vi har en unik produkt, fantastisk personal, och tillsammans kommer vi på sikt kunna skapa stora värden för kunder och aktieägare, och kraftigt bidra till att minska metallindustrins klimatpåverkan, säger Dennis Andersson, vice VD och tillträdande VD i Swedish Stirling.

Dennis Andersson efterträder Gunnar Larsson som grundade Swedish Stirling (då Ripasso Energy) 2008 och varit bolagets vd sedan dess. Efter nästan 14 år som vd lämnar Gunnar tjänsten på egen begäran. Gunnar kommer att fortsätta som anställd i bolaget året ut som rådgivare till Dennis Andersson.