Preem skärper sina klimatmål

Thomas Johansson/TT: Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Arkivbild.

Preems utsläpp, framför allt av koldioxid, har varit intensivt omdebatterade de senaste åren i och med de numera skrotade utbyggnadsplanerna vid raffinaderiet i Lysekil.

På senare tid har även bolagets nya miljötillstånd för raffinaderiet i Göteborg väckt en del kritik.

"Stora möjligheter"

Enligt vd:n Magnus Heimburg har debatten dock ingen direkt koppling till att bolaget nu satsar på att bli klimatneutralt till 2035, tio år tidigare än man tidigare beslutat om.

"Preem har länge arbetat aktivt för att minska utsläppen från vår värdekedja, men kunskapen om klimatförändringarna har ökat och det blir allt tydligare att omställningen måste gå fortare än man tidigare trott", säger han i en skriftlig kommentar till TT.

"Som enskilt bolag ser vi stora möjligheter att vara en positiv kraft i omställningen, och då krävs det att vi växlar upp rejält".

Fånga koldioxid

För att kunna nå nettonollutsläpp av växthusgaser pekar bolaget ut ett antal prioriterade områden.

Det handlar bland annat om att byta ut fossil råolja mot förnybara alternativ vid raffinaderierna och att ersätta naturgasen med förnybar gas och fossilfri vätgas.

Dessutom finns anläggningar för att fånga in koldioxid med i planen.

Sammantaget handlar det om stora investeringar, enligt Magnus Heimburg.

"Det kommer att krävas ett flertal investeringar i miljardklassen och stenhårt arbete för att vi ska nå våra nya klimatmål. Samtidigt är det vår övertygelse att hållbarhet och långsiktigt god lönsamhet går hand i hand och det är centralt för Preems framtida konkurrenskraft att vi ställer om verksamheten", säger han.