Spillvärme från datacenterbolag kan stå för uppemot 25 procent av Falkenbergs fjärrvärmeproduktion

Magnus Hesselmar, fjärrvärmechef på Falkenberg Energi.

Den svenska datacenterindustrin växer snabbt och stora mängder värme går varje år till spillo i datacenterverksamheter runtom i landet. Potentialen att tillvarata mer spillvärme är enorm. I Falkenberg inledde datacenterbolaget Glesys hösten 2020 samarbete med Falkenberg Energi där överskottsenergin från datacentret återvinns och genererar fjärrvärme till Falkenberg Energis kunder.

Text: Annika Wihlborg

Den expansiva datacenterindustrin står idag för två procent av världens årliga koldioxidutsläpp och tre procent av elkonsumtionen. På fem års sikt väntas motsvarande siffror vara 5,5 respektive 20 procent, vilket förstås innebär att datacenterindustrin väntas ha en kraftigt ökad påverkan på klimatet under de kommande åren. Datacenterbolaget Glesys, som har ambitionen att vara ledande inom grön IT-drift, har sedan flera år tillbaka positionerat sig som ett bolag som investerar i miljövänliga anläggningar. Företagets datacenter i Falkenberg, som invigdes 2020, drivs med 100 procent förnyelsebar energi. Deras ambition är att gå i täten vad gäller att tillvarata spillvärmen från datacenters med målsättningen att kunna motivera fler datacenterföretag att göra detsamma.

Välkomnar fler tredjepartsleveranser till fjärrvärmenätet

Utöver ekonomiska fördelar med att tillvarata spillvärmen från Glesys datacenter har verksamheten även ett miljövärde. Genom återvinning av spillvärmen förväntas koldioxidutsläppen kunna minska med motsvarande 1 570 ton per år. Värmeåtervinningen har kapacitet att värma 1 700 villor i kommunen och energin från spillvärmen kan bli 26 GWh årligen, vilket motsvarar 25 procent av Falkenbergs totala fjärrvärmeproduktion. Även på Glesys datacenter i Stockholm tillvaratas spillvärmen. Sedan 2017 förädlas den varmluft som genereras i datacentret till fjärrvärme i Stockholm Exergis nät.

bild
FGBDC Visulent: Spillvärmen från hostingbolaget Glesys datacenter har potential att stå för uppemot 25 procent av Falkenbergs totala fjärrvärmeproduktion. Glesys miljöanpassade datacenter i Falkenberg invigdes 2020. 

Denna typ av spillvärmeleveranser i fjärrvärmenätet är ett jättekliv för värmeåtervinningen i Falkenberg. Samarbetet med Glesys möjliggjorde vår första spillvärmeleverans, vilket innebär att fler kunder i Falkenberg kan ta del av förnybar fjärrvärme. Spillvärme är den bästa energin ur hållbarhetssynpunkt. Det finns en otrolig potential att tillvarata mer spillvärme i fjärrvärmenätet. Även om all spillvärme inte kan tillvaratas så är högvärdig spillvärme en värmekälla som är både billig och miljövänlig, säger Magnus Hesselmar, fjärrvärmechef på Falkenberg Energi.

Enorma mängder energi går till spillo

Hans ambition är att ytterligare öka andelen spillvärme i Falkenberg Energis fjärrvärmenät. För närvarande pågår dialog med företag som i framtiden kan leverera spillvärme till nätet.

–Vår målsättning är att ligga i framkant i Sverige vad gäller tillvaratagande av spillvärme. Även om Sverige generellt sett är bra på att tillvarata spillvärme så är det fortfarande enorma mängder energi som går till spillo. Vi arbetar även långsiktigt med att sänka temperaturerna i vårt nät för att kunna ta emot mer spillvärme framöver, säger Magnus Hesselmar.