Innenco utmanar golvvärmebranschen med integrerat rörsystem

Innecos system utmanar de traditionella golvvärmesystemen. Bild: Innenco

Text: Annika Wihlborg

Innenco startades 2015 utifrån visionen att skapa en produkt som hanterar fördelningen av värme och kyla samt digitaliseringsverktyg för mätning av detta. Innenco utvecklar, tillverkar och levererar energisnåla koncept till marknaden som minimerar driftskostnaderna, minskar effekttoppar och ökar inomhuskomforten. Den teknologi som ligger till grund för Innencos lösningar har sin grund i forskning vid Lunds tekniska högskola.

Bolagets koncept består av två nyckelprodukter: Active Elements och Innenco Smart Control. Såväl Active Elements som fastigheten är anslutna till Innenco Smart Control, som samlar in data och är kompatibel med artificiell intelligent systemdrift. Resultatet är en lösning som ökar energieffektiviteten, förbättrar inomhuskomforten och kapar energitoppar i varje enskild fastighet. Innenco Smart Control genererar både statistik över fastighetens energianvändning och ger möjlighet till kundmätningar och utvärderingar av energianvändningen. Analyser har visat att bolagets integrerade rörsystem kan generera energibesparingar i fastigheter som motsvarar mer än 75% av energianvändningen under kalla klimatförhållanden och 40% under varma klimatförhållanden.

bild
Innenco har fått internationellt erkännande för sitt innovativa tillvägagångssätt av Sveriges Energibyrå, IVL Miljöinstitut, Smart City Sweden och North American real-estate developers. Bild: Innenco

Omfördelar temperaturskillnader och skapar balanserade zoner

Innenco är verksamma på en snabbväxande marknad, bolagets främsta målgrupp är fastighetsutvecklare, byggföretag, kommuner och fastighetsägare. Bolaget har genomfört en nyemission under våren och avser att notera bolaget på Nasdaq First North i september 2021.

Active Elements arbetar med olika klimatzoner i byggnaden för att värma eller kyla rummen. Systemet balanserar automatiskt temperaturen i alla rum och förflyttar över- eller underskottstemperaturer till de zoner där det behövs. Systemet skapar balanserade temperaturzoner genom att omfördela eventuella temperaturskillnader där det behövs eller lagra dem för senare användning, säger Tomas Jonsson, vd på Innenco.

Innenco har fått internationellt erkännande för sitt innovativa tillvägagångssätt av Sveriges Energibyrå, IVL Miljöinstitut, Smart City Sweden och North American real-estate developers.

Active elements har utvecklats för att fungera i många olika typer av fastigheter, från industrilokaler till kontor och villor. Systemet har bland annat testats i en av Volvos bilhallar, där man reducerade energikostnaderna med totalt 80 procent under ett år.

Mellanöstern prioriterad marknad

–Vi inledde vår kommersialieringsfas våren 2020 och har mött ett stort intresse för vår teknologi. Ambitionen är att inleda samarbete med stora fastighetsutvecklare, i Sverige och utomlands. Just nu fokuserar vi till stor del på Mellanöstern, som är en prioriterad marknad för oss. Vi har tecknat samarbetsavtal med fastighetsutvecklare, arkitekter och tekniska konsulter i Dubai, där vi även kommer att etablera ett kontor hösten 2021. I nästa steg satsar vi på att etablera oss i Indien och på den afrikanska marknaden, säger Tomas Jonsson.