Peab i partnerskap SSAB

Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab. Foto: Peab

Peab och SSAB har ingått ett partnerskap kring fossilfritt, högkvalitativt stål. Enligt Peab bli de genom samarbetet det första byggbolaget att säkra tillgång till SSAB:s fossilfria stål i byggprojekt.

Partnerskapet går i korthet ut på att Peab från och med 2026 säkras tillgång till och planerar för att använda SSAB:s fossilfria stål i byggprojekt.  

– Peab har ambitiösa klimat- och miljömål och detta är ett viktigt steg för att bli klimatneutrala till 2045. Vi har redan många initiativ på plats för att minska vår klimatpåverkan – från vår affärsmodell med närproducerat samhällsbygge till vår växande familj med ECO-produkter. Med tillgång till fossilfritt stål så öppnas ytterligare möjligheter. Samarbetet runt fossilfritt stål är också en naturlig utveckling av den goda relation Peab och SSAB redan har runt klimateffektiviseringar, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab, i ett pressmeddelande.