FlagshipONE ska producera e-metanol för sjöfarten

FlagshipONE ska framställa fartygsbränsle från vindkraft. Foto: Liquid Wind

FlagshipONE ansöker om miljötillstånd vid Mark- och miljödomstolen i Umeå för anläggning för produktion av elektro-metanol eller e-metanol i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Sjöfartsindustrin använder idag nästan uteslutande fossila bränslen. Samtidigt ökar efterfrågan på klimatneutrala transporter snabbt och flera av de större rederierna har satt upp mål för en övergång till nya klimatneutrala bränslen. För att klara denna stora omställning krävs anläggningar för produktion av klimatneutrala och förnybara bränslen.

FlagshipONE planerar att bygga Sveriges första produktionsanläggning av elektro-metanol i anslutning till Övik Energis kraftvärmeanläggning Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft omvandlas till fartygsbränsle. För detta framställs grön vätgas som kombineras med återvunnen biogen koldioxid från kraftvärmeverket, vilket innebär att elektro-metanolen är fossilfri. Placeringen med närhet till lagring och hamn är av stort praktiskt och strategiskt värde.

Flera internationella samarbetspartners bidrar till utformningen av anläggningen, bland andra Siemens Energy, Alfa Laval, Carbon Clean, Haldor Topsoe, Worley och Uniper. Tidplanen är avgörande och ambitionen är att börja byggnationen redan under våren 2022.

– Vi hoppas på en effektiv och smidig tillståndsprocess för att kunna hålla tidplanen för start av leverans av elektro-metanol till de rederier som vi för dialog med, säger Thomas Nilsson, projektledare för FlagshipONE. 

– Omställningen till förnybar energi är brådskande. Världens sjöfart använder idag 350 miljoner ton fossilt bränsle per år. Med e-metanol som ersättning till dagens fossila bränslen kommer koldioxidutsläppen minska med över 90 procent, säger Claes Fredriksson, vd för Liquid Wind.