Patent i Indien möjliggör för framtida marknad för myFC:s teknologi

Sebastian Weber, CTO myFC. Bild: myFC.

Nu står det klart att företaget myFC har fått ett av sina patent godkända av det indiska patentverket  Patentet skyddar en skonsam metod för att effektivt starta upp bränslecellerna och övergå till en effektgenererande fas, och samtidigt upprätthålla bränslecellernas långa livstid.

Indien, med närmare 1,4 miljarder invånare är ett land där det satsas mycket på vätgasteknologi, med fokus på att utnyttja energiresurser mer effektivt utan att tappa konkurrenskraft och att förbättra miljöförhållandena, framför allt i högt befolkade urbana miljöer.

Grön vätgasteknologi har stora fördelar rent hållbarhetsmässigt och Sebastian Weber, teknisk chef på myFC ser goda möjligheter för företaget i landet.

– Indien är en mycket stor marknad där vätgasteknologi får alltmer uppmärksamhet. Vi ser en stor framtida potential i takt med att behov och efterfrågan växer, säger Weber.

Enligt Sebastian Weber bygger patentet vidare på en av företagets tidigare patenterade innovationer.
Patentet har tidigare godkänts i USA, Kina, Japan och Kanada.
myFC:s patentportfölj består av mer än 100 godkända patent och pågående patentansökningar.