Ferroamp bidrar till att Hammarby Sjöstad ska bli klimatneutralt 2030

Bild: Ferroamp

Electricity, som har högt ställda miljömål om att Hammarby Sjöstad ska bli en klimatneutral stadsdel till år 2030 använder Ferroamps system för energismarta stadsdelar.

Detta ställer stora krav på nya hållbarhetslösningar, inte bara förnybar energi utan också smarta innovationer för att kunna dela, lagra och effektivisera energianvändningen. Ferroamp kommer att bidra med kompetens och teknik för effektstyrning och optimering av energi, det vill säga hur man bäst kan nyttja energi genom lagring, fasbalansering och storskalighet.

- I framtiden kommer vårt behov att styra vår effekt att vara minst lika viktig som att energin vi förbrukar är miljöklassad. Att styra uttaget blir avgörande för husägare och bostadsrättsföreningar, både när det gäller förbrukning och ekonomi, säger Jörgen Lööf, vd Electricity.

Electricity har ett trettiotal miljö och hållbarhetsprojekt pågående tillsammans med näringsliv, forskningsorgan och lärosäten. Man genomför forskningsprojekt för energigemenskaper tillsammans med RISE, KTH, ÖBO och ett flertal andra samarbetspartners. Med stöd från Energimyndigheten genomförs ett omfattande projekt med flexibel energi – som syftar till att utveckla effektiva lösningar för mätning, lagring och delning av lokal energi i så kallade energigemenskaper och på en flexibilitetsmarknad.

- Genom vårt deltagande i Electricity ser vi till att vara med i framkant av utvecklingen av energismarta stadsdelar. Vi kan bidra med vår expertis inom integrerade lösningar för elbilsladdning, solenergi och energilager, byggt på likströmsteknik och som i mikronät möjliggör lokal energi mellan fastigheter. Det ser vi är en av de viktiga lösningarna för den effektbrist vi redan ser och kommer att se mer av framåt i takt med den ökade elektrifieringen i samhället, säger Krister Werner, vd på Ferroamp.