Ny rapport - Tjänstesektorn för oljeutvinning redan inställd på grön omställning

Foto: Protolabs

En radikal omstrukturering pågår inom tjänstesektorn för oljeutvinning för att kunna överleva i en värld på väg mot noll nettoutsläpp av växthusgaser, visar en ny branschrapport som släpps idag. 

Närmare 80% av de svenska företag som deltog i undersökningen, som är genomförd av analysföretaget Longitude på uppdrag av Protolabs, svarar att de redan håller på att omdefiniera sin kärnverksamhet mot bakgrund av energiskiftet. Det är mer än genomsnittet i Europa (74%).

Majoriteten, 60%, ser hållbarhet som ett viktigt sätt att differentiera och skapa tillväxt och 80% anser att europeiska företags erfarenhet inom hållbarhet ger dem en global fördel.

Undersökningen och rapporten “Decision Time” belyser utmaningar och möjligheter för tjänstesektorn för oljeutvinning i Europa och omfattar mer än 180 höga chefer i europeiska företag i branschen såsom bland annat Welltec och Swire Energy Services.

Deltagarna i undersökningen understryker även behovet av innovation för överlevnad. Inom de närmaste 12 månaderna planerar 67% av svenska svarande att införa robot-teknik och automatisering och 87% planerar att använda tillverkning som tjänst,  Manufacturing -as-a-Service (MaaS) - 3D-printing och uppdragstillverkning, för att effektivisera tillverkningen av komponenter.

“Innovation och teknologi är vad tjänstesektorn för oljeutvinning är kända för och det är uppmuntrande med tanke på det extremt stora tryck branschen upplever,” säger Bjoern Klaas, Vice President och vd för Protolabs i Europa.

“Sektorns fokus på att säkra sin långsiktiga framtid leder till att företag breddar sig till andra branscher och utökar sina erbjudanden. Övergången till andra energislag, kombinerat med betydligt lägre marginaler, gör det helt nödvändigt för företag att fortsätta innovera och hitta vägar in i förnyelsebara energimarknader.”

Protolabs, världens ledande digitala tillverkare av prototyper och delar i mindre volymer, genomförde undersökningen “Decision Time” sommaren 2021. Undersökningen indikerar tydligt att branschen är på väg bort från fossila bränslen. Majoriteten av de svarande förväntar sig en framtida produktportfölj där majoriteten av kunderna finns utanför olje- och gassektorn. Klaas tillägger: “Rapporten “Decision Time” visa att de svarande räknar med att flytta 64% av sina projekt till ny energi eller till företag helt utanför energisektorn inom de närmaste fem åren, jämfört med 56% av projekten idag. Även det är ett bevis på deras villighet att möta de utmaningar branschen står inför.”

Möjligheter inom tjänstesektorn för oljeutvinning

42% av de svarande ser teknik för förnybar energi som den största möjligheten i branschen under de närmaste två till tre åren och 22% ser CO2-hantering som den största möjligheten under samma tidsperiod. Samtidigt ser 31% innovation för att skapa effektivare oljeutvinning som nyckeln till tillväxt under de närmaste 12 månaderna.

Klaas avslutar: “Att tjänstesektorn för oljeutvinning och den vidare energisektorn kommer att övergå till förnybar energi är ett faktum. Men denna rapport visar att övergången redan har startat i leverantörskedjan. Företag inom sektorn är väl medvetna om hur viktigt det är att uppfattas som trovärdiga i miljöfrågor, inte bara för att säkra sitt goda rykte och finansiella investeringar, men också för att svara upp mot legala krav på minskade utsläpp och att vara konkurrenskraftig vad gäller hållbarhet på den globala marknaden.

“Samma sak gäller för Europas batteri-industri: Vår rapport “In Charge” som släpptes nyligen visar att 58% av de svarande anser att hållbarhet kommer att ge europeiska batteritillverkare en fördel på den internationella marknaden. I båda branscherna svarade 80% av de tillfrågade svenska deltagarna att de planerar flytta sin leverantörskedja närmare sin tillverkningsbas inom de närmaste 12 månaderna. Detta är en viktig åtgärd eftersom de måste förlita sig på innovation, skapa mer strömlinjeformade företagsprocesser och använda Manufacturing-as-a-Service för en framgångsrik verksamhet i framtiden.”