Ny satsning på grön omställning i industrin

Erik Simander/TT: Miljö- och klimatminister Per Bolund. Arkivbild.

Miljöminister Per Bolund (MP) och finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) presenterar förslag från budgetpropositionen för 2022. Förslagen syftar till att stödja omställningen i industrin och i näringslivet.

Takten i klimatomställningen måste öka, säger Lindhagen.

Under 2021 avsattes 750 miljoner kronor till det så kallade industriklivet. Nu vill regeringen plussa på den summan till sammanlagt 909 miljoner kronor 2022. Stödet ska hjälpa industrin att nå nollutsläpp.

Regeringen vill också utvidga de statliga gröna kreditgarantierna. Under 2022 utökas de med 50 miljarder kronor, under 2023 65 miljarder och 2024 80 miljarder.

Garantierna gör det lättare för företag att låna till omställning, säger Lindhagen

Regeringen lägger också fram ett helt nytt förslag som syftar till att lagra koldioxidutsläpp från förbränning av biomassa i marken.

Förslaget innebär att man på auktion upphandlar negativa utsläpp, vilket innebär att de utsläpp som orsakas av förbränning fångas in och lagras i marken.

Det företag som kan bygga och driva en sådan anläggning till lägsta pris ska få ett 15-årskontrakt. Mellan 2026 och 2040 ska 400 miljoner kronor per år betalas ut för att finansiera driften.