Världsunik träbyggnad i Skellefteå med ett unikt energisystem

Sara kulturhus i Skellefteå. Foto: Evalena Karlsson

Sara Kulturhus knyter samman stadens och husets energisystem på ett sätt som inte gjorts tidigare någonstans i världen. Det är så här framtidens städer bör byggas om vi vill vara klimatsmarta och undvika att energi går till spillo; med rätt material och innovativ teknik i samverkan med artificiell intelligens, säger Patrik Sundberg, som tillsammans med sina kollegor på Skellefteå Krafts affärsinnovationsavdelning arbetar med utvecklingen av energilösningen.

Kulturhuset har ritats av White Arkitekter och blir ett av världens högsta trähus när det nu står klart efter tre års byggande.  

– Omställningen till hållbara städer och samhällen angår oss alla, inte minst oss arkitekter som är med och utformar hur dessa ska se ut. I Sara Kulturhus får Skellefteå och Sverige ett konkret exempel på hur framtidens byggnader kan se ut och hur de kan fungera, från minsta korslimmade träbit till smarta energisystem, säger Oskar Norelius, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

Det nya kulturhuset rymmer sex scener, två gallerier, ett bibliotek och en foajé med en öppen planlösning. Kulturhuset blir hem åt både Västerbottensteatern, Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Museum Anna Nordlander (MAN). Dessutom rymmer byggnaden ett helt nytt hotell för att möta den ökande turismen i regionen.

 

bild
Fasadsolceller på de två översta våningarna av Sara Kultur. De har en effekt på 50 kW. Foto: Thea Holmqvist

Ingen spill-over effekt med förnybart energisystem

Projektet påbörjades 2018 och har sedan starten haft en stark anknytning till staden. Skellefteå Kraft, som producerar förnybar el från källor som vatten- och vindkraft, har utvecklat det energisystem som finns i Sara Kulturhus. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) lär sig energisystemet hur byggnaden används – och anpassar värme och energiåtgång därefter.

Fastigheten är utrustad med solpaneler, batterier och värmepump som arbetar med elnät, vatten och fjärrvärmenät. Till och med sprinklern, som alltid annars drivs av diesel, drivs med förnybar kraft. Allt energiöverskott går tillbaka till Skellefteås elnät eller lagras i batterier för senare användning och kyla från omgivande byggnader kan förvandlas till värme och varmvatten i Kulturhuset.

 

bild
Värmepumpen hjälper oss flytta energier från andra fastigheter och använda i Sara Kulturhus. Olika färg på rören (blå) ger en överskådlig funktion och gör det enklare att följa flödena. Foto: Thea Holmqvist

 

– Genom att digitalisera energisystemet skapar vi lösningar för att bygga miljövänliga, hållbara och energieffektiva fastigheter som bidrar till det omgivande samhället. Det visar att vi som energibolag är med och tar ansvar för omställningen till ett förnybart samhälle, säger Patrik Sundberg.

 

bild
Batterier från Northvolt lagrar solenergi till den tidpunkt då den behövs som bäst. De kan vid strömavbrott även driva byggnadens sprinklerpump. Batterierna har en kapacitet på omkring 500 kWh. Foto: Thea Holmqvist

Skellefteå Kraft bedriver sedan länge forskning och utvecklingsprojekt inom energiområdet och har skapat den unika lösningen i Sara Kulturhus.

Den tekniska implementeringen har sedan gjorts av ABB som underleverantör.