ABB elektrifierar sin fordonsflotta

Foto: Jonas Billberg/ABB

ABB Sverige har beslutat att konvertera sin fordonsflotta, cirka 700 bilar, till eldrift.

– ABB har som målsättning att bli koldioxidneutrala till 2030, vilket presenterats i vår hållbarhetsstrategi med ett tydligt fokus på de områden som ger störst påverkan. En del i detta arbete är att minska våra egna utsläpp, där fordonsflottan utgör en del för att nå målet. ABB:s koncernledning satsar på att elektrifiera sin flotta på över 10 000 fordon till 2030 och Sverige är bland de första ABB-länderna att ta sig an denna övergång, säger Mats Peterson, vd för ABB Electrification i Sverige, i ett pressmeddelande.

Bilar med förbränningsmotorer kommer succesivt att fasas ut, och målsättningen är att hela fordonsflottan i Sverige ska vara elektrifierad till 2024. Redan vid slutet av 2021 kommer 30 procent av tjänstebilsflottan bestå av elbilar.  I samband med övergången till helt eldrivna fordon utökas också antalet laddplatser på ABB-kontor i Sverige.

ABB Sverige har ungefär 3 780 medarbetare och finns på cirka 25 orter, från Malmö till Kiruna.