Borås Energi och Mälarenergi testar Mantex innovativa röntgenbaserade mätteknologi med start i höst

Mantex har utvecklat två produkter som baseras på innovativ röntgenbaserad mätteknik: Biofuel Analyzer och FlowScanner.

Mantex, som utvecklat röntgenteknikbaserade system för att analysera organiskt material, har på senare tid passerat flera viktiga milstolpar i bolagets utveckling. Med sin innovativa mätteknologi gör Mantex det betydligt lättare för massabruk att fastställa trä- och fukthalten i sin massa.  Genom en annan tillämpning av samma grundteknologi kan bolaget även göra det enklare att värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk. Det bidrar i sin tur till att minimera miljöpåverkan och sänka kostnaderna.

Text: Annika Wihlborg

 Mantex utvecklar lösningar baserade på patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa aspekter är centrala för en effektiv handel och användning av biomassa som används för bioenergiframställning. Mantex teknologi ersätter dagens mätteknologier, som är manuella och tidskrävande att använda. Mätdatat används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk. Mantex vänder sig främst till kunder inom pappersmassa-och bioenergiindustrin.

Bolaget har utvecklat två olika produkter: Biofuel Analyzer och FlowScanner. Hösten 2021 ska Biofuel Analyzer börja testas i stor skala i den löpande verksamheten i biokraftvärmeverk i Borås och Västerås, som ägs av Borås Energi respektive Mälarenergi. Biofuel Analyzer baseras på samma röntgenteknologi som Mantex tillämpat i sin produkt för massaindustrin, FlowScanner. Båda produkterna har en hög digitaliseringsgrad och inkluderar bland annat maskininlärning genom AI.

Förbättrad mätnoggrannhet och rigorösa testkörningar

De senaste arton månaderna har vi fokuserat mycket på att förbättra mätnoggrannheten i Biofuel Analyzer, bland annat genom att komplettera den med ytterligare en sensor. Vi har även kalibrerat den röntgenteknologi som ligger till grund för Biofuel Analyzer och testat den med drygt 250 prover av biomassa avsedd för bioenergi. Tack vare de många testkörningar med verkliga prover kan vi nu konstatera att vi uppfyller de krav på mätnoggrannhet som biokraftvärmeverken ställt för att vilja använda Biofuel Analyzer i sin löpande verksamhet, säger Mantex vd Max Gerger. 

 

bild
Max Gerger, vd på Mantex.

 

Trä- och fukthalt är centrala parametrar vid pappersframställning då det avgör hur stor andel kemikalier och hur mycket energi som bruket skall använda i sin process. Eftersom det tidigare inte gått att fastställa dessa halter löpande på ingående träflis har bruken använt genomsnittliga värden. För att minimera riskerna för att massan blir undermålig har de då hellre använt för mycket kemikalier än tvärtom. Mantex vision är att deras FlowScanner ska kunna generera exakta mätvärden som ger såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar för massabruken.

Kan optimera biomassans förbränningsprocess

Under våren nådde Mantex ett genombrott med sin FlowScanner då ett stort massabruk i Nordamerika, som testkört en Flowscanner i löpande verksamhet sedan i januari 2021, kunnat notera besparingar på minst 200 000 USD per månad på sin kokningsprocess.

–Vår röntgenteknologi kan generera stora effektivitetsförbättringar inom två av de industrier som spelar en avgörande roll för en omställning till mer hållbar energiproduktion och för produktion av förnyelsebara förpackningsmaterial. FlowScannern bidrar till en kraftig effektivisering vid framställning av pappersmassa eftersom den både bidrar till minskad användning av kemikalier och till en mer optimerad användning av råvaran. När samma teknologi appliceras med hjälp av Biofuel Analyzer på biomassa för bioenergi ger den en effektivare handel, kvalitetskontroller och hantering av biomassa men också en mer optimerad förbränningsprocess, säger Max Gerger.