Gas möjliggör gränsöverskridande transporter

Samarbetet mellan Gasum och Eurowag ökar tillgängligheten av gas. Foto: Gasum

Gasums tankstationsnätverk kommer nu att vara tillgängligt för Eurowags kunder i Norden. Eurowags kunder kommer nu att ha bättre tillgång till LNG- och CNG-stationer i Finland och Sverige, vilket underlättar för gränsöverskridande transporter med gas.

Gasum och Eurowag har kommit överens om ett samarbete som gör det möjligt för Eurowag-kortinnehavare att betala på Gasums tankstationer i Finland och Sverige. För närvarande tas Eurowag-kort emot på över 120 LNG- och 110 CNG-stationer över hela Europa.

Som svar på den ökande efterfrågan av renare bränsle består Gasums expanderande nordiska nätverk för närvarande av omkring 100 tankstationer – inklusive LNG-stationer för tunga fordon – i Finland, Sverige och Norge. Flera tusen LNG-drivna lastbilar är redan i drift i Europa och antalet förväntas öka stadigt under de närmaste åren. Efterfrågan på kostnadseffektiva vägtransporter som ger låga utsläpp ökar snabbt inom internationell logistik.

– Vi är glada över att erbjuda ytterligare möjligheter för en stor aktör i Centraleuropa genom att ta emot Eurowag-kort på Gasums tankstationer. Det här är en del av utvecklingen av marknaden för gasdrivna fordon och främjar vårt mål att koppla samman de nordiska och centraleuropeiska marknaderna och möjliggöra logistik med låga utsläpp för internationella aktörer i Norden,” säger Juho Kurra, Business Development Manager, Traffic, på Gasum.

– Vi är stolta över att vi tack vare vårt samarbete med Gasum har utökat vårt LNG- och CNG-nätverk för våra kunder och öppnat upp möjligheten för dem att även tanka LNG och CNG i Sverige och Finland. Vi tror att detta samarbete också kommer att hjälpa transportföretag vidare i sitt beslut att påbörja sin resa mot rena och kostnadseffektiva transporter,” säger Jan Laluch, Product Owner for Alternative Fuels på Eurowag.