Restström från papper- och massaindustrin förädlas till etylklorid

Foto: Jonas Forsberg

Fiberrejekt kan förädlas till den värdefulla kemikalien etylklorid. Det har man nu lyckats visa i EU-projektet paperChain, där Domsjö Fabriker, SEKAB och Nouryon medverkar.

Etylklorid används idag inom kemiindustrin som insatsvara, bland som reagens i produktion av förtjockningsmedel i färg.

Projektet är ett fint exempel på övergången mot en cirkulär ekonomi, skriver Rise Processum som haft rollen som projektledare.

Fiberrejekt är en sidoprodukt på de flesta massabruk och används vanligtvis för intern energiproduktion. RISE Processum framhåller att en del i omställningen till en cirkulär ekonomi är att hitta nya möjligheter att vidareförädla den här typen av restströmmar. Den nya tekniken att framställa etylklorid från etanolen i fibermassan har utvecklats i ett samarbete mellan kemi- och cleantechföretaget SEKAB och RISE Processum.