Trelleborg satsar på grön vätgas i stadsutvecklingen

Trelleborg har stor potential att integrera grön vätgas brett i samhället. Foto: Trelleborgs Energi

I samband med de storsatsningar Trelleborgs kommun nu gör i infrastruktur, näringsliv och stadsutveckling har man bland annat valt att satsa på grön vätgasteknik för att bygga ett hållbart samhälle och energisystem. Trelleborgs Energi kommer tillsammans med Vätgas Sverige att arbeta fram en vision av hur vätgasen kan integreras i Trelleborgs samhällsutveckling och krav på klimatneutralitet.

Trelleborgs Energi ser den stora potentialen för kommunen när det gäller en hållbar samhällsutveckling. Att integrera modern, grön vätgasteknik när vi genomför utvecklingen av staden och hamnen, innebär ett hållbarare samhälle och en hälsosammare miljö för kommuninvånarna. Vi har höga förväntningar på vad omställningen kan innebära för att skapa jobb, utbildningsmöjligheter och långsiktiga mervärden för Trelleborg, säger Magnus Sahlin vd för Trelleborgs Energi.

Tillväxtkommunen Trelleborg genomför just nu flera stora samhällsbyggnadsprojekt. Ett av dem är Kuststad 2025, som innebär 7 000 nya bostäder i hamnområdet och intilliggande industriområde. Staden har lagt fram ett förslag till en östlig ringväg som därmed skulle öka tillgängligheten till Business Center Trelleborg där kommunen planerar för framtidens logistiklösningar och möjlighet till omlastning mellan väg, järnväg och sjöfart.

Det kommunala energibolaget Trelleborgs Energi har tillsammans med Trelleborgs kommun lagt fram ett helhetsförslag till Miljömålsprogram angående målet att bli en av Sveriges mest klimatsmarta kommuner. Vätgas är en av flera tekniker som har valts ut för att uppnå kommunens klimatmål och Trelleborgs Energi arbetar på en färdplan för grön vätgas, dvs. vätgas som är producerad av förnybar energi, för en hållbar samhällsutveckling.

Vätgas Sverige är med som rådgivande part och hjälper till att utveckla konkreta projekt och sätta upp förslag på genomförandeplaner och delmål. Vätgas Sverige har nyligen bistått Trelleborg med hjälp att skicka in ansökan till European Clean Hydrogen Alliance, vilket kan ge tillgång till matchmaking med externa intressenter och projekt, samt extern finansiering för prioriterade samriskprojekt.

– Trelleborg har med sina unika förutsättningar stor potential att integrera grön vätgas brett i samhället: i boenden, transporter, hamnen och logistikcenter. Vi ser även andra möjligheter för vätgas inom bland annat vindkraften, jordbruket och industrin, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.