Södra tiofaldigar produktionskapaciteten av OnceMore

Södra Cell Mörrum. Foto: Södra

Med en ny investering i maskinutrustning vid massabruket i Mörrum kommer Södra öka sin produktionskapacitet av OnceMore tio gånger. Man höjer samtidigt andelen återvunnen textil i massan.

OnceMore är en storskalig process för återvinning av textilavfall ur blandmaterial.

– Den nya investeringen i OnceMore är ett viktigt steg mot vårt långsiktiga mål att skapa en cirkulär textilindustri. Satsningen har fallit väldigt väl ut sedan starten och är en viktig del av Södras innovationsarbete. Vi ser nu ett bra läge att växla upp produktionen. Med investeringen förbättrar vi textilåtervinningen ytterligare och maximerar värdet av råvaran från medlemmarnas skogar, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation, i ett pressmeddelande.

Steg på vägen mot 25 000 ton

Investeringen är det andra steget mot målet om att bearbeta 25 000 ton textilavfall och erbjuda OnceMore-massa baserad på Södras skogsråvara och 50 procent återvunnet textilmaterial.  

OnceMore gör det möjligt att omvandla stora volymer använda textilier av bomull samt bomull-polyesterblandningar till nya kläder och textilier.

– OnceMore har potential att skaka om textilindustrin, säger Johannes Bogren, chef för Södra Cell Bioproducts.